Avrupa Komisyonu, kadın girişimciliğini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor


Avrupa Birliği ülkelerinde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazla olsa da AB ülkelerindeki girişimcilerin sadece üçte birini kadınlar oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerinde bu durumu değiştirmek ve kadınları kendi işlerini kurmak konusunda teşvik etmek üzere çalışmalar yapıyor. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, AB ülkelerindeki kadınlar bir iş kurarken ve yürütürken karşı karşıya kaldıkları zorluklar şöyle sıralanıyor:

-Finansal kaynaklara erişim

-Bilgiye erişim

-Eğitim

-İşle ilgili bağlantılara erişim

-İş ve aile ile ilgili konular

Avrupa Komisyonu’nun Entrepreneurship 2020 Action Plan (2020 Girişimcilik Aksiyon Planı) kadın girişimcilerin destek ve fonlama fırsatlarından daha fazla haberdar olmalarını sağlamak üzere faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Komisyon, 2009 yılında kadın girişimcilere ilham vermesi amacıyla Avrupa Kadın Girişimciler Ağı’nı hayata geçirdi. Bu çalışmayı 2011 yılında faaliyete geçen Avrupa Kadın Girişimciler için Mentorluk Ağı izledi. Bu platform ile iş kurmak isteyen kadınlara danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlandı.

Komisyon , 2012 yılında yönetim kurullarında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla işletmelerle anlaşmalar yaptı. Her ne kadar yönetim kurulu üyeliği, girişimciliğe göre çok daha farklı yetkinlikler ve beceriler gerektirse de tepe yönetimde daha fazla kadın bulunmasının diğer kadınlar için rol model olacağı düşünüldü. Komisyon’un ifadesine göre, iş hayatında çok daha fazla sayıda başarılı kadının yer alması, emek piyasasında başarı şanslarının olduğu konusunda kadınlara motivasyon sağlıyor.

Komisyon bu kapsamda önde gelen araçlarını şöyle ifade etti:

-Avrupa genelinde online mentorluk, danışmanlık, eğitim ve iş ağlarına erişim imkanı sağlamak.

-Üye ülkelerdeki girişimci kadınlar arasında tecrübe paylaşımı imkanı oluşturmak.

Bu kapsamda Komisyon üye ülkeleri şu çalışmaları yapmaya davet etti:

-Kadın girişimciliğini artırmak üzere ulusal stratejiler tasarlamak ve hayata geçirmek.

-Cinsiyete özel veriler toplamak ve ulusal düzeyde oluşturulan kadın girişimciliğine dair verileri yıllık olarak güncellemek

-Avrupa Kadın Girişimciler Ağı ve Avrupa Kadın Girişimciler için Mentorluk Ağı’nı sürdürmek ve genişletmek.

-İş ve özel hayat dengesini sağlayacak (çocuk bakımı vs) politikalar geliştirmek.

#eu #ab #avrupakomisyonu #kadın #destek #girişimci #finansman

25 görüntüleme