Birleşmiş Milletler “İyi İşler” i dinleyecek


Boyner Grup’un “İyi İşler” Programı New York’ta Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri Toplantısı’nda örnek program olarak anlatılıyor. Dünyanın dört bir yanından iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ev sahipliği yapıyor.

15-16 Mart 2016 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (Women Empowerment Principles-WEP) Yıllık Toplantısı’na katılıyor. Boyner Grup’un tedarik zincirinde yer alan kadın girişimcileri güçlendirerek kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan “İyi İşler” programı WEP toplantılarında örnek başarı hikayesi olarak tüm dünyaya anlatılacak.

Boyner Grup İnsan Kaynakları, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu 16 Mart tarihinde gerçekleşecek, projelerin etkilerinin anlatılacağı panelde Boyner Grup Tedarik Zincirindeki Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı “İyi İşler”in hedef ve sonuçlarını Birlemiş Milletler’e üye ülke temsilcileri, iş dünyası liderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşacak.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden birisi. Boyner Grup, prensiplerin Türkiye’den ilk imzacıları arasında yer alıyor. Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen WEP Yıllık Toplantılarında tüm dünyadan kadınları ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda güçlendiren örnek projelere de yer veriliyor.

Daha fazla başarılı örnek, daha çok destek

Türkiye’den bu gibi başarılı örnek projelerinin uluslararası platformlarda temsili ve sergilenmesinin öneminin altını çizen İdil Türkmenoğlu; “Boyner Grup olarak kadın – erkek eşitliğinin tesisi için, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve ekonomiye daha fazla katılımı için atılan her adım çok değerli olduğuna inanıyoruz. İyi İşler gibi etki alanının genişlemesi çok muhtemel olan projelerin Birleşmiş Milletler seviyesinde anlatılması Türkiye’de ve tüm dünyada benzer projelerin gelişmesi için de örnek oluyor. “İyi İşler” gibi programların çoğalmasıyla kadın işletme sahipleri stratejik iş ortağı olarak güçleniyor, sosyal ve ekonomik sistemin içerisindeki konumlarını sağlamlaştırıyor ve özgüvenlerinin yanısıra iş kapasitelerini de artırma fırsatı buluyor. Onların iş ortağı olan büyük firmalar da sürdürülebilir işbirliklerine imza atmış oluyor. Programı tamamlayan kadınlarla gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmelerde programın etkililiğini ölçtük. Programın 2015 ve 2016 yılında kadın iş sahiplerinin işlerine katkısını da hem yaratılan ekonomik değer hem de üretim kapasiteleri bağlamlarında ölçüyoruz. Bugün de projenin etkilerini anlatmak ve daha çok kadına ulaşmak için örnek olmak adına projeyi uluslararası arenaya taşıdık” dedi.

Kadın Girişimciler için “İyi İş”ler

Boyner Grup’un IFC (Uluslararası Finans Kurumu – Dünya Bankası Grubu’nun özel sektörle çalışan kuruluşu) ile ortaklaşa hazırladığı “İyi İşler: Boyner Grup Tedarik Zinciri Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” 2015’te hayata geçirildi. Boyner Grup tedarik zincirinde yer alan kadın işletme sahiplerinin eğitim ve gelişimini hedefleyen programın ilk ayağına 25 kadın girişimci katılmıştı. Kadınların taleplerine uygun olarak geliştirilen programda kadın girişimcilerin sosyal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirmek için stratejik planlama ve ürün geliştirme, B2B pazarlama ve fiyatlama, finansmana erişim, yeni yatırımlar, liderlik, etkili iletişim ve insan kaynaklarını yönlendirme konularında eğitimler tasarlandı. Bu konulara uygun şekilde program içinde vizyon konuşmaları, mentorluk ve finans kurumlarıyla buluşma gibi modüllerine yer verildi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEP

2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor. WEPs, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik aşağıdaki 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istiyor:

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi

5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

#boyner #boynergrup #iyiişler #ifc #idiltürkmenoğlu #tubailze #kadın #girişimci #tedarikzinciri #birleşmişmilletler #bm

26 görüntüleme