Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı GMY Metin Karabiber: Teminat gösterme sıkıntısı yaşayan kadınla


“Bir kadın girişimcinin karşılaştığı engelleri, en iyi başka bir kadın girişimci anlayabilir. Kadınların iş ağlarını genişletmeleri ve sosyal medya, seminerler, kadın dernekleri vasıtasıyla sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor.”

Tuba İLZE

Girişimcinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi, finansman. Son yıllarda ülkemizde kadın girişimcilere yönelik yoğun bir çalışma söz konusu. Bu kapsamda finansal kurumlar da kadın işletmelerine yönelik özel programlar hayata geçirmeye başladılar. Bu programlar, sadece finansman konusu ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık desteklerini de kapsıyor. Kadın girişimciler konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren kurumlardan bir tanesi de Finansbank.

Finansbank, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından yürütülen “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında 2015 yılında 50 milyon EUR fon temin etti. Bu fonun kadın girişimcilere ulaştırılabilmesi için 2015 Mayıs döneminde Kadın Girişimci Destek Kredisi ürününü hizmete sundu. 2015 yılı Mayıs ayından 2016 yılı Şubat ayı sonuna kadar, 3 bin kadın girişimciye, toplam 130 milyon TL kredi kullandırdı ve fonun yaklaşık yüzde 80’ini kadın girişimcilere ulaştırdı. Kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürmek amacıyla ilave fon alınmasına ilişkin EBRD ile görüşmeler sürdürülüyor.

Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, KADINSAN YAPARSIN’ın sorularını yanıtladı:

Finansbank’ın aktardığı fonlara baktığınızda hangi sektörlerde yoğunlaşma olduğunu görüyorsunuz? Kadınlar daha çok hangi sektörleri tercih ediyorlar?

EBRD tarafından yasaklanan (askeri ürünler, tütün ürünleri vb.) sektörler dışında her sektöre kredi sağlıyoruz. Bugüne kadar fon kapsamında kredi kullandırdığımız kadın girişimcilerin tercih ettiği sektörler; hizmet, gıda ve tekstil sektörleri olarak öne çıkıyor.

Gerçekleştirmekte olduğunuz çalışmalar kapsamında ülkenin birçok şehrini geziyor, birçok kadınla temas kuruyorsunuz. Kadın girişimciler en fazla hangi noktada sorun yaşıyorlar? En çok neyin eksikliğini hissediyorlar?

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı danışmanları, Türkiye’deki kadın girişimcilik, kadın girişimcilerin sorunları ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi için yapılabileceklere ilişkin 2015 yılında bir çalışma yürüttüler. Biz de Finansbank olarak bu projeye, İstanbul, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen grup çalışmaları ile destek verdik. Kadın girişimci müşterilerimizi program danışmanları ile buluşturduk ve kadın girişimcilik alanında değerli bir çalışmanın bitirilmesine katkıda bulunduk. Bu çalışma; kadın girişimcilerin profilini, isteklerini ve beklentilerini daha da netleştiren ve gelecekte kadın girişimcilerin finansmanına ilişkin yapılması gerekenler konusunda değerli bir veri tabanı oluşturdu. Bu çalışmadan bazı başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

Kadın girişimciler, finansmana erişim ve aile desteği konusunda maalesef erkekler ile eşit konumda değiller. Bir erkek girişimci iş kurmak istediği zaman çevresinden, ailesinden veya arkadaşlarından destek bulabilirken bir kadın iş kurmak istediğinde aynı desteği bulamayabiliyor. Bunu sadece maddi destek olarak düşünmemek gerekir. Herkes bir girişimde bulunacağı zaman benzer yollardan geçmiş kişilerin tecrübelerine, danışmanlığına veya manevi desteğine de ihtiyaç duyar. Maalesef kadın girişimciler hem maddi hem de manevi anlamda erkekler kadar desteklenmiyor.

Aynı zamanda bizim aile yapımız gereği, çocukların yetiştirilmesinden ve yaşlı aile bireylerinin bakımından büyük oranda kadınlar sorumlu. Bu durum da kadınların işlerine ayırabilecekleri zamanı kısıtlıyor. Çocuklar ve yaşlılar konusunda erkeklerin de kadınlar kadar sorumluluk alması kadınların iş hayatına daha fazla konsantre olmasını ve iş ağlarını genişletmek için kendilerine daha fazla zaman kalmasını sağlayacak.

Kadın girişimciliğinin gelişmesi için bireysel olarak hangi özelliklerin gelişmesinin gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bir girişimcinin en büyük sermayesi bilgisidir diyebiliriz. Oysa kadınlar ve erkekler arasında eğitim seviyesi açısından büyük fark bulunuyor. Ne yazık ki kız çocukları, erkekler kadar eğitim alamıyorlar. Kadınların iş hayatındaki ağırlığının erkeklere yaklaşması isteniyorsa kadınların eğitim seviyelerinin erkeklerle aynı seviyeye gelmesi gerekmiyor. Bu da ancak kız çocuklarının lise ve üniversite öğrenimi görmesi ile sağlanabilir.

Aynı zamanda bir kadın girişimcinin karşılaştığı engelleri en iyi başka bir kadın girişimci anlayabilir. Bu sebeple kadınların iş ağlarını genişletmeleri ve sosyal medya, seminerler, kadın dernekleri vasıtasıyla sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Kadın girişimciliğinin gelişmesi için kurumsal olarak hangi mekanizmaların gelişmesinin gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bu program kapsamında sadece kredi vermiyoruz. Bursa, Adana, Aydın, Antalya ve Ordu illerinde Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı çerçevesinde gerçekleştirilen seminerlere kadın girişimci müşterilerimiz ve personelimizle aktif olarak katıldık. Bu seminerler, kadın girişimcilerin iş ağlarını geliştirmeleri, birbirlerini tanımaları ve kendilerine benzer kadın girişimcilerin hikayelerini öğrenerek cesaret ve ilham almaları için büyük bir fırsat. Finansbank olarak önümüzdeki aylarda Türkiye’nin diğer illerinde gerçekleşecek olan seminerlere katılarak desteğimizi sürdüreceğiz.

Ayrıca, Finansbank bünyesinde kadın bankacılığı eğitimleri verilmesi için program danışmanları ile görüşmelerimiz sürüyor. En kısa sürede bu görüşmelerimizi sonuçlandırmak istiyoruz.

Türkiye’deki servet ve gelir dağılımına bakıldığında maalesef kadınlar ile erkekler arasında büyük eşitsizlik olduğu görülüyor. Kadın girişimci destek kredimiz ile kadınların teminat gösterme sorununun aşılmasına kısmen de olsa destek olmak istiyoruz. Bu ürünümüze özel olarak, şubelerimizin tahsis yetkilerini değiştirdik. Benzer kredibiliteye sahip erkekler ve kadınlar bir Finansbank Şubesi’ne başvurduğunda, şubelerimiz bu ürün sayesinde kadınlara erkeklere nazaran daha yüksek limit tahsis edebiliyorlar. Şubelerimiz de bu ekstra limit tahsis yetkilerini doğru müşterileri finanse ederek başarıyla kullanıyorlar. Bu ürün sayesinde teminat gösterme sıkıntısı yaşayan kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Bu fon kapsamında, ayrıca, coğrafi bölge şartları ve yeni kurulan firmalara özel limitler bulunuyor. Fonun belirli bir tutarı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde faaliyet gösteren kadın girişimcilere, belirli bir kısmı ise Finansbank ile daha önce kredi ilişkisine girmemiş veya yeni kurulmuş firmalara ayrılıyor. Ayrılan bu özel tutarlar sayesinde finansmana erişim hususunda daha dezavantajlı durumda olan kadın girişimcileri fonlamayı hedefliyoruz.

“Kadın girişimcilerimiz öncelikle işlerine hakim olduklarını kredi başvurusu yaptıkları kuruma göstermeliler. Bunu göstermek için de firmalarının finansal verilerini yakından takip etmeliler ve sektörlerini iyi bilmeliler. Aynı zamanda aldıkları finansman desteğini nasıl kullanacaklarına yönelik bir projeksiyonları olmalı. Aslında kredilendirme sürecinde erkek girişimciler ve kadın girişimciler arasında büyük farklar bulunmuyor. Dolayısı ile finansman sağladığımız erkeklerden de benzer konularda yetkin olmalarını bekliyoruz”

#finansbank #kobi #kadın #kadıngirişimci #kredi #finansman #metinkarabiber #banka #fon #girişimci #tarım #ebrd #danışmanlık #kadınsanyaparsın #tubailze

57 görüntüleme