Bilim kadınlarına yönelik bir program: GoSmartWomen


GoSmartWomen – GSW Hızlandırma Programı, Akıllı Teknoloji Enstitüsü, Ky Bilim ve Teknoloji Vakfı ve diğer paydaşlarının ortak bir sosyal sorumluluk projesi. Akademik olarak en az doktora düzeyinde olan, ileri teknolojilere yönelik, yüksek katma değerli ve yenilikçi bir çalışma, uygulama ve/veya buluşa sahip Bilim Kadınlarına yönelik kapasite gelişimi için farkındalık, gelişim stratejileri ve bilginin değere dönüşmesi fazlarından oluşan bütüncül ve sistematik, ileri düzey bir hızlandırma programı.

Program Detayları

 • Başvurular 30 Haziran 2016 tarihine kadar, detaylı özgeçmiş ile gsw@smartsunited.com adresine yapılabilir.

 • Program saha çalışmaları, birebir mentorluk görüşmeleri ile beraber Ekim 2016 - Ocak 2017 arasında toplamda 20 saati geçmeyecek yetişkin öğrenimi temelli / bilgi paylaşımı / konferanslar şeklinde, Ankara’da gerçekleşecek.

 • Programın öğretimi, alanında fark yaratmış, bilgi ve tecrübeleri ile örnek gösterilen akademisyenler ve sektöründeki lider firmaların Yönetim Kurulu Başkanları ve / veya İcra Kurulu Başkanlarının mentorluğu ve işbirliği ile gerçekleşecek.

 • Program ücretsiz ve farklı disiplinlerden 10 kişi ile sınırlı olacak.

1. Faz : Kapasite Gelişimi İçin Farkındalık
 • Kapasite Gelişim Boyutlarının Analizi

 • Farkındalığın Yükseltilmesi

 • Girişimcilik, Teknoloji ve İnovasyon

 • Ar-Ge Projesinden İş Modeline Ulaşma

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)

2. Faz : Gelişim Stratejileri
 • Finans ve Maliyet Yönetimi

 • Uluslararası İş Geliştirme Stratejileri

 • İleri Teknoloji Yönetimi ve Uygulama

3. Faz : Bilginin Değere Dönüşmesi
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Değerlemesi

 • İletişim Becerileri ve Sunum Teknikleri

 • Sözleşmeler Hukuku


25 görüntüleme