Tek başına altından nasıl kalkacağımı bilemedim


Farkındayım

“Kadın başına” şeklinde ortaya çıkan toplumsal baskı, zamanla iç baskıya dönüşüyor. Kadınlar, tıpkı diğer girişimciler gibi iş konuları ile uğraşırken bir yandan da beklentilerin büyüklüğünün altında eziliyorlar.

tubailze@gmail.com

KADINSAN YAPARSIN: Girişimciliğin Sancılı, Heyecanlı Yolları kitabının hazırlanması sürecinde yaşları 20 ile 50 arasında değişen, hem girişimcilik geçmişi olan hem de olmayan kadınlarla görüşüldü. Elektronik posta aracılığı ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerde katılımcılara şu sorular yöneltildi.

-Girişimci olmayı zaman zaman düşünüp de vazgeçtiyseniz ya da adım atmaya çekindiyseniz sizi alıkoyan unsurlar nelerdi?

-Kendi işinizi kurduysanız sizi en çok zorlayan konular neler oldu?

-Size göre ülkemizde kadın girişimci olmanın en zor yanları neler?

-Gözlemlerinize göre, kadın girişimcilerin sahip oldukları değerli özellikler hangileri?

Çalışmaya katılanların verdiği cevaplarda kişileri alıkoyan unsurlar şöyle sıralandı.

  1. Tek başıma altından nasıl kalkacağımı bilemedim.

  2. Ailem cesaretimi kırdı.

  3. Birikmiş paramı riske atamadım / Para bulamadım.

  4. Bir kadın olarak yapabilir miyim bilemedim.

  5. Başarısız olmaktan korktum.

  6. Hem evi hem işi idare etmek çok zor geldi.

Aslında ailenin bu yolda destekleyici değil de “heves kırıcı” davranması, kadınlarda başarısızlık korkusunu daha da fazla perçinliyor ve tek başlarına olduklarını hissetmelerine neden oluyor. Bu nedenle de birinci sırada "Tek başına altından nasıl kalkacağımı bilemedim" yer aldı.

“Kadın başına” şeklinde ortaya çıkan toplumsal baskı, zamanla iç baskıya dönüşüyor. Kadınlar, tıpkı diğer girişimciler gibi iş konuları ile uğraşırken bir yandan da beklentilerin büyüklüğünün altında eziliyorlar. Duygusal olmamaları gerektiğini, evi, işi, aile fertlerini, çocukları, eşi dostu mükemmel bir şekilde idare etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Aksi takdirde bir “kadın” olarak girdikleri bu işte “ihmal eden” olmakla suçlanmaları olasılığı söz konusu oluyor. Ve yaşanacak olası bir başarısızlık durumunda “aslında sonu belli olan bu işte boş yere evini ve çocuklarını ihmal etmiş” olduğuna dair imalar ve açık ifadeler de bir diğer olasılık olarak duruyor. Bu durumlarla karşı karşıya gelme korkusu da kadını girişimcilikten uzak tutuyor.

Ailesinden destek gören ve/veya direnerek bu yola çıkanların en fazla zorlandıkları konuların büyük bir kısmı aslında cinsiyet kaynaklı değil. Yaşanan sorunların çoğu işle ve yönetimsel konularla ilgili. En fazla bahsedilen konular:

-Bürokrasi engelleri

-Vergilerin fazlalığı

-Tahsilat sorunları

-Muhasebe bilgisinin yetersizliği

-Finansman sıkıntıları

-Eleman bulma ve elde tutma sorunları

-İyi bir ekip oluşturamamanın yarattığı güçlükler

-Kendine ayıracak zaman kalmaması, şeklinde sıralanıyor.

Zemin daha zorlu

Birçok girişimcinin karşı karşıya kaldığı bu sorunların yanı sıra “kadın” olmanın getirdiği ilave zorluklar olduğundan bahsedenler de var. Bu durumun, aynı işi yapan erkek girişimcilere göre çok daha fazla çalışmayı gerektirdiğini ifade ediyorlar. Bu noktada zorluklar yaşayan kadın girişimciler, erkek egemen iş dünyasının kadını sertleştirdiğini ve kadınların “erkek tavırlı” olmaları gerektiğini düşünmelerine neden olduğunu ifade ediyorlar.

Kadınların üstün yönleri sorulduğunda ise gelen cevaplar şöyle sıralandı:

-Mücadeleciler.

-Yapıcılar.

-Güçlü organizasyon yeteneğine sahipler.

-Gelişmiş sezgileri var.

-Duygusal zekaları daha yüksek.

-Detaycılar.

-Saygılılar.

-Daha adiller.

-Birçok farklı konuyu aynı anda yönetebiliyorlar.

-İnsan ilişkileri daha kuvvetli.

Sonuç olarak; kadın girişimcilerin erkeklere göre çok daha zorlu bir zeminde yürüdükleri bir gerçek. Son yıllarda kadın girişimciliğini desteklemek üzere atılan adımlar, verilen krediler ve hibeler, hayata geçirilen eğitimler bu zorlukların aşılmasında muhakkak önemli bir katkı sağlayacak. Daha eğitimli kadın, daha bilinçli bir aile ve toplum yaratacak. Kadınların iş dünyasına yapabilecekleri niceliksel ve niteliksel katkılar çok fazla. Bu yolda atılacak her bir adım, söylenecek her bir söz, verilecek her bir destek çok büyük bir etki yaratacak.

#kadın #girişimci #başarı #korku #cesaret #yönetim #kadınsanyaparsın #işletme

128 görüntüleme