Discovery Insights araştırdı: Merak Çağı


Bilgi dağarcıklarına her gün yeni bir şey eklemek için çaba gösterme olasılığı en yüksek olanlar, Suudiler ve Türkler. Güney Afrikalılarla beraber bu uluslar, sosyal ortamlarda öğrenmeyi de en çok sevenler. Meraklarını gidermek için en çok kullandıkları yöntem, telefon etmek ki bu faktör bilgi dağarcıklarını geliştirme konusunda günlük çabalarında kilit bir rol oynuyor.

Discovery Insights, yayınladıkları en son raporlarında "Neden" diye sordu. İnsanlar kurgusal olmayan medyayı neden takip eder? İlgilerini çeken nedir? Neden tekrar tekrar ona dönerler? Bunun üzerine Güney Afrika'dan Rusya'ya yedi ülkeden iki bin 100 kişi ile anket yaptılar. Discovery Networks Orta & Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma, İçgörü ve İnovasyon Başkan Yardımcısı Tanya Adlam "Aldığımız yanıt bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ezici çoğunluk, sırf kendini geliştiriyor diye bilginin peşinde değildi. Amaçları daha ziyade meraklarını kamçılamak ve tatmin etmekti" diyor. Merak Çağı başlıklı rapordan öne çıkan bazı bilgiler şunlar:

- Ankete katılanların çoğunluğu (%89) yeni bir şey öğrenmekten zevk aldıklarını ifade ediyor.

- Ankete katılanların yüzde 87'si farklı deneyim ve bilgilerden atıştırmayı sevdiklerini, yüzde 78'i dünyayı bütüncül bir yaklaşımla kavramaya çalıştıklarını ifade ediyor.

- Yüzde 83, en değerli sohbet yeni bir şey öğrendiğim sohbettir derken katılımcıların yüzde 68'i referans olarak sık sık teknolojik cihazlara başvurduğunu ifade ediyor.

- Ruslar, ıvır zıvır bilgi meraklısı, çok yönlü düşünenlere hayranlık duyuyorlar. Uzmanlara saygı duyuyyorlar; bir yandan da kendi kendilerine veri toplama olasılığı en yüksek olanlar onlar. Buna rağmen genel bilgi seviyelerini en yetersiz bulanlar da yüzde 60 ile Ruslar.

- En çok kendine yetenler, Polonyalılar. Sadece yüzde 20'si bir şeyi bilmemek o kadar önemli değil çünkü her zaman internetten bakılabilir diyor. Sürekli bir şeyler araştırıyor, deneyimliyorlar.

- Bilgi dağarcıklarına her gün yeni bir şey eklemek için çaba gösterme olasılığı en yüksek olanlar, Suudiler ve Türkler. Güney Afrikalılarla beraber bu uluslar, sosyal ortamlarda öğrenmeyi de en çok sevenler. Meraklarını gidermek için en çok kullandıkları yöntem, telefon etmek ki bu faktör bilgi dağarcıklarını geliştirme konusunda günlük çabalarında kilit bir rol oynuyor.

- Almanlar, daha yalnız ve derin düşünenler. Başkalarıyla beraber keşif yapmak onlara daha az keyif veriyor. Beyinlerini tamamlayıcı olarak internete güvenme olasılığı da yüzde 51 ile en yüksek Almanlarda.

#discovery #discoveryinsights #merak #merakçağı #yönetim #araştırma #bilgi

79 görüntüleme