EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı'na son başvuru, 4 Ocak


EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcilere ulaşarak onların hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım edecek etkili bir liderlik programı düzenliyor. Bir yıllık program, işletmelerinin operasyonlarını büyüterek uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye hazır, alanında lider olmak isteyen kadın girişimciler için tasarlanmış:

Başvuru Kriterleri ve Seçim Süreci

Şirketin,

  • Son iki yılda en az yıllık 1 milyon TL cirosu olması

  • Merkezinin Türkiye’de olması,

  • En az 3 yıldır faaliyet göstermesi

Kadın girişimcinin,

  • En az yüzde 25 hissedar olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden birisi olması

  • İşini büyütmeyi hedeflemesi ve istemesi

  • Program dahilinde 15 - 16 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek Oryantasyon Konferansı ve yıl içinde gerçekleştirilecek diğer eğitim ve geliştirme etkinliklerine katılmayı taahhüt etmesi

Söz konusu kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların başvuruları değerlendirilerek, 4 Ocak 2017 tarihine kadar EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı 2017 Dönemi’nde yer alacak 10 kadın girişimci belirlenecek.

#kadın #lider #kadınlider #kadınliderprogramı #ey #kadınsanyaparsın

141 görüntüleme