Kadın, kalkınma hareketinin en önemli unsuru


farkındayım

tubailze@gmail.com

Kadının ekonomideki rolünün güçlenmesi, bilinçli, eğitimli kadınların karar mercilerinde daha fazla yer almasının ne kadar hayati bir konu olduğu her geçen gün daha da anlaşılıyor. Geçtiğimiz hafta TÜRKONFED Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, Sabancı Üniversitesi “Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2016” ile önemli katkılar yaptılar.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, kadının iş dünyasındaki rolüne, kalkınmadaki önemine ilişkin çalışmalar, araştırmalar, organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

Bugüne kadına dair olumsuz ve iç karartıcı haberler ile başlamış olmamız da kadının ekonomideki rolünün güçlenmesi ve karar mercilerinde eğitimli, bilinçli kadınların çok çok daha fazla yer almasının önemini daha da çok ortaya koyuyor. (TCK’da cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme)

Kadının olmadığı yerde ne üretim ne hukuk, ne de demokrasi olur

Geçtiğimiz günlerde önemli bir organizasyon, Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadınların istihdama katılımının yüzde 50’ye çıkması gerektiğini vurguladı ancak bugün bu hedeften oldukça uzakta olduğumuz açık. Bu konuda en önemli konunun eğitim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık “Bugün ülkemizde erkeklerde okur yazarlık oranı, kadınlar arasındaki okur yazarlık oranının tam beş katı” diyor.

Kadının olmadığı yerde üretim, bereket, hukuk ve demokrasi olmayacağını vurgulayan

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu “Eğitimli ve güçlü kadınlar, eğitimli ve güçlü bir nesil yetiştirebilir. Biz kız çocuğunun eğitim alması, gelecek kuşakları kurtarır. Kadınların güçlenmesi kamu sektörünün yanı sıra, özel sektörün de önceliği olmalı” diyor.

Kadın meselesi, kalkınmanın en önemli unsuru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yetişmiş kadın gücünü merkeze alıp, kadınların önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğinden bahsederek “Kadın meselesini partiler üstü tutmak ve kalkınmanın en önemli unsuru olduğunu anlamamız gerekiyor” diyor. Şahin, kadının sürdürülebilir kalkınmada yer edinebilmesi için kadının eğitime ulaşmasının ve erkeklerde zihinsel dönüşümün hayata geçirilmesinin gerekliliğine işaret ediyor. “Biz de kadınlar olarak kendimize güveneceğiz. Gücümüzü farkedeceğiz. Rekabet edeceğiz” diyor.

Halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14.2’ye yükseldi

Geçtiğimiz günlerde bir diğer önemli çalışma da Sabancı Üniversitesi’nden geldi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi (BKD) kapsamında “Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2016” sonuçları açıklandı. Rapora göre son beş yılda Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten yüzde 14.2’ye yükseldi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, raporun ortaya koyduğu sonuçlarla ilgili şunları söylüyor: “Son beş yılda Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten yüzde 14.2’ye yükseldi. 2012 yılından beri yönetim kurullarında en az bir kadın üye olan BIST şirketlerinin oranında yaşanan yavaş ama olumlu değişimi gösteriyor. 2012 yılında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranı yüzde 52,9 iken bu oran 2016 yılında yüzde 59 oldu. Ayrıca BIST’te listelenmiş şirketlerin yüzde 10’unda en az üç kadın direktör bulunuyor. Araştırmalara göre kadınların azlık durumundan çıkarak kurullarda etkin olarak işlev görmesi için gerekli eşik sayı, 3.”

Rapordan öne çıkanlar:

* Araştırma BİST’te işlem gören 410 şirketi kapsıyor. 410 şirketin 168’inin yönetim kurulu tamamen erkeklerden oluşuyor. Bu sayı 2015 yılında 178’di.

* Yönetim kurullarını oluşturan 2813 direktörün yüzde 14.2’si, yani 304’ü kadın.

304 kadın direktör toplam 399 direktörlük sandalyesine sahip.

* 399 sandalyenin 224’ünde icracı olmayan ancak bağımsız olmayan, 102’sinde bağımsız ve 73’ünde icracı üye olarak görev alan kadınlar oturuyor.

* Bağımsız kadın direktörlerin toplam yönetim kurulu üyelerine oranı ise yüzde 6.5. * 2016 yılında 31 şirketin yönetim kurulu başkanı kadın. Bu rakam tüm şirketler içinde yüzde 7’lik bir oranı oluşturuyor.

* 2012 yılında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranı yüzde 52.9 iken bu oran 2016 yılında yüzde 59 oldu. BIST’te listelenmiş şirketlerin yüzde 10’unda en az 3 kadın direktör bulunuyor.

* Yönetim kurulu başkanı olan 136 erkek profesyonel üyeye kıyasla yönetim kurulu başkanı olabilmiş profesyonel kadın direktör sayısı sadece 8.

* 2016 yılında yönetim kurulunda yer alan bir kadın CEO’su olan şirket sayısı, sadece 14’dü. Bu rakam, kayıtlı tüm şirketlerin yüzde 3.4’ünü temsil eder.

* Hizmet sektörü, yönetim kurullarında kadın direktörler bulunan şirketler arasında yüzde 67.7 ile başı çekiyor. Bunu yüzde 63.4 ile finansal kuruluşlar izliyor. İmalat sanayi şirketleri arasında ise sadece yüzde 58’inin yönetim kurullarında kadınlar bulunuyor.

#kadın #işdünyası #turkonfed #bis #bist #yönetimkurulu #ceo #sabancı #sabancıuniversitesi #melsaararat #tarkankadooglu #yaseminaçık #kadınsanyaparsın #tubailze #kalkınma

0 görüntüleme