48 ülkeden 300 kadın girişimci “Kadından Almalı” dedi


İSTANBUL

Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü’nün ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) beşinci kez düzenlediği Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu (WVEF) İstanbul’da gerçekleşti. Kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlayan ve bu yıl KAGİDER işbirliği ve T.C.Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe 48 ülkeden 300 kadın tedarikçi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar “Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, KAGİDER, bugün 300’den fazla üyesi ile 1 milyar Euro’yu aşan sermaye temsili ile ülkemizin en etkili kadın iş örgütü. Bugün dünyanın ve Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen kadın girişimciler ile birlikte işlerimizi büyütmeyi, yeni pazarlara açılmayı, yeni müşteriler edinmeyi, yeni finans kaynakları bulmayı yani daha çok ticaret yapmayı hedefliyoruz. Neden mi bu hedefimiz var? Dünyada 392 milyon kadının iş sahibi olduğunu, her 100 erkek girişimci için 69 kadın girişimci olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre şayet cinsiyet eşitliği sağlansaydı küresel gayrisafi hasılada 28 trilyon dolarlık bir artış olacaktır” diye konuştu.

Sanem Oktar, “Biz diyoruz ki; kadından almalı, memleket kazanmalı. İster özel sektörde, ister kamuda olsun kadın üreticilerden alım yapmak, bunun için öncü olmak ve bugünün sonunda şampiyonlar çıkarabilmek ana hedefimizdir. Daha fazla kalkınmış, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya için bugün her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı anda kadınlar başarmaya hazır”

Etkinliğin açılışını yapan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, bugün kadınların siyasette, iş dünyasında ve STK’larda çok aktif olduklarına dikkat çekerek, “Ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmelere baktığımızda kadınların her alandaki varlığı bizleri mutlu etmekte ve umutlandırmakta. Çalışma hayatının her alanında kadınlarımızın daha aktif bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bu amaçla kadın iş yaşamına uyumunu desteklemek ve kadın istihdamını artırmak adına hukuki düzenlemeler ve çalışmalar gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Daha çok kadın girişimciyi iş hayatında görmek istiyoruz. Girişimci farklı düşünce ve riskler alabilen insanlardır. Ekonomiye ayak uydurmak, yeniliklere adımlar atmak çok önemli. Liderlik ve girişimcilik de iyi bir eğitim, tecrübe ve birikim ile öğreniliyor. Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı anda kadınlarımız başarmaya ve üstesinden gelmeye hazırlar. Eğitim düzeyi yükseldikçe kadın istihdamında da artışlar oluyor. Bu gayreti de önemli ve değerli görüyoruz. Bu alanda atılan adımları yürekten destekliyoruz” dedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’nin 2023 yılında kadınların işe katılımında yüzde 41’lik bir hedefi olduğu açıkladı.

2020’ye kadar 1 milyon kadın girişimcinin pazara erişimi hedefleniyor

ITC Direktörü Arancha Gonzalez de konuşmasında ITC WVEF’i İstanbul’da KAGİDER ortaklığıyla ev sahipliği yapmaktan ve dünyanın her yerinden ticaret yapmak için gelen kadın girişimcileri bir araya getirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirti. Kadın girişimciliğinin büyüyen ekonomi için güçlü ve hayati bir unsur olduğuna dikkat çeken Arancha Gonzalez, WVEF’in yaptığının bu kadınlara gerekli araç bilgi ve networking sağlayarak onların rekabet gücünü ve sınır ötesi ticaret yapmalarına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Kadınların erkeklerden farklı şekilde para harcadıklarını söyleyen Arancha Gonzalez, “Dünya Bankası’nın araştırması bunu ortaya koyuyor. Şu bir gerçek ki bütün dünyada kadın kendi ailesi, kendi toplumu ve kendi grupları için para harcıyor. O nedenle 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için mutlaka kadınların daha fazla iş gücüne katılmasını sağlamalıyız. Bu nedenle de zaten ITC olarak kadınların ekonomide güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için iki nokta var. Bunlardan birincisi mutlaka hükümetlerin özel sektörün ve STK’ların iş birliği içerisinde olması gerekiyor. 2020 yılına kadar 1 milyon kadını pazara sokmak istiyoruz. Mütevazi bir hedef bu. Şu anda pazara girememiş kadın sayısı 1 milyar. Biz bu rakamın sadece 1 milyonluk kısmını aktif hale getirmek istiyoruz. Bütün dünyada taahhüdümüz bu. Şu ana kadar da 800 bin rakamına ulaştık” şeklinde konuştu

Etkinlikte konuşan T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Arzu Yılmaz ise, ekonomi, kalkınma ve üretim konusuna değinerek, “Bunların her biri ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, emeği bir araya getiren, sermayeyi bulan ve toprağı işleyen girişimcidir. Kadın girişimcilerin iş hayatına daha geniş ölçüde katılmaları ve faaliyetlerini artırmaları özellikle gelişen ülkeler için önem arz ediyor.” dedi.

“Kadın toplumun lokomotifidir”

Bir toplumu toplum yapanın kadın olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, açılışta yaptığı konuşmasında, “Kadın ailesini yönetir, ülkesine yön verir. Kadın toplumun lokomotifidir. Hedeflerimize ulaşmamız için kadınlarımız kaldıraç etkisi yaratacaktır. 40 milyon kadın nüfusumuz var. Bunu harekete geçirmemiz lazım. 2016 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33. 10 yıl önce bu oran yüzde 23 idi. Her ne kadar 10 puanlık bir artı olsa da, hala gerilerdeyiz. Kadınlarımızın iş hayatına katılım oranını artmasını yürekten destekliyoruz. Kadın girişimci oranımız da yüzde 10.2’lerde. bu rakamı da hep birlikte yukarılara çıkarmalıyız” diye konuştu.

Açılış konuşmaları ardından konuk konuşmacı olarak etkinliğe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yaptığı konuşmasında “Buradaki paydaşlar bir araya geldiği zaman yapamayacağı hiçbir şeyin, aşamayacağı hiçbir engelin ve ulaşamayacağı hiçbir hedefin olmadığını düşünüyorum. ‘Kadından al malı, memleket kazanmalı’ diyorum” dedi.

2015 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen Kadın-20 Zirvesi sonrasında, açılım grubunun G20 liderlerine sunulan dökümandaki politika önerilerinden kadın girişimcilerin desteklenmesi ve pazara erişiminin sağlanması bağlamında hayata geçirilen somut aksiyon olan WVEF’de Türkiye’nin 2023 yılında kadınların işe katılımında yüzde 41’lik bir hedefi olduğu belirtildi. Bu hedefe ulaşmak için ise özel sektör ve kamuya “Kadından Al Malı, Memleket Kazanmalı” çağrısında bulunuldu.


95 görüntüleme