Her şey farkında olmakla başlar


farkındayım

tubailze@gmail.com

İşletmecilikte en yaygın kullanılan ve en çok bilinen strateji oluşturma aracı SWOT, pek çok girişim tarafından uygulanmıyor. Oysa sadece iş hayatında değil bireysel hayatımızın her alanında da kullanabileceğimiz bu teknik, çok önemli bir planlama aracı.

Her şey kişinin kendisini tanımasıyla başlar. İster kendinizle ilgili, ister işinizle ilgili planlamalar yapın; önce farkında olmak gerekiyor. Bunun için kullanılan en etkili ve yaygın teknik, SWOT Analizi’dir.

Aralık ayından bu yana düzenlemekte olduğumuz KADINSAN YAPARSIN BULUŞMALARI’nda bir çok katılımcının bu analizi yapmadıklarını fark ettim. Elbette birazdan söz edeceğim başlıklar süreç içerisinde düşünülüyor ve değerlendiriliyordur. Ancak böyle bir çalışmayı sistematik olarak ve yazıya dökerek gerçekleştirmek gerçek faydayı sağlıyor.

SWOT analizinin temel hedefi, karar verme sürecini etkileyebilecek olan tüm faktörler hakkında farkındalık geliştirilmesidir. Metod, 1960’larda Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William D. Book tarafından "Business Policy, Text and Cases" (R.D. Irwin, 1969) kitabında oluşturulmuştur.

SWOT’un ilk iki harfi olan S (Strengths- Güçlü Yönler) ve W (Weakness- Zayıf Yönler) içsel faktörleri; sonraki harfleri O (Opportunities- Fırsatlar) ile T (Threats-Tehditler) dışsal faktörleri ifade etmektedir.

İçsel faktörler, kısaca halihazırda sahip olduğunuz kaynaklarınızı ve tecrübelerinizi içermektedir. Örneğin:

 • Finansal kaynaklar: Fon sağlama imkanları, gelir kaynakları, yatırım olanakları

 • Fiziksel kaynaklar: Lokasyon, faaliyetler, ekipmanlar

 • İnsan kaynakları: Çalışanlar, gönüllüler, hedef kitle

 • Doğal kaynaklara erişim, marka, patent

 • Mevcut süreçler: Çalışan programları, hiyerarşik yapı, yazılımlar.

Dışsal faktörler; her şirketi, organizasyonu ve bireyi etkilemektedir. Bu faktörler bir fırsat ya da tehdit ile doğrudan ilgili olsa da olmasa da bir kenara not edilmeli ve her biri ile ilgili araştırma yapılmalıdır. Dışsal faktörler sizin ya da şirketinizin kontrol edemeyeceği değişkenleri ifade etmektedir.

 • Pazar trendleri: Yeni ürünler ve teknoloji, hedef kitler ihtiyaçlarındaki değişimler

 • Ekonomik trendler: Yerel, ulusal ya da uluslararası finansal trendeler

 • Fonlama: Hibeler, kanunlar ve diğer düzenlemeler

 • Demografik faktörler

 • Tedarikçiler ve iş ortakları ile ilişkiler

 • Politik, çevresel ve ekonomik düzenlemeler

SWOT analizini yaptığınız zaman bu sonuçlara bağlı olarak bir takım stratejiler ve öneriler ortaya koymuş olacaksınız. Organizasyonların çok daha yenilikçi olabilmeleri ve inovatif fikirler oluşturabilmeleri için gerekli olan bir strateji geliştirme alanıdır.

SWOT analizi, zayıf yönlerinizi ve tehditleri analiz ederken aynı zamanda güçlü yönleriniz ve fırsatları analiz edebileceğiniz basit ve karşılaştırmalı bir planlamadır. Bununla birlikte SWOT, strateji araç kutusunun sadece bir aracıdır. Bunun yanısıra;

 • PEST (political, economic, social and Technological) analizi; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamda çevrenin ne durumda olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu göstermektedir.

 • MOST (mission, objective, strategies and tactics) misyon, hedefler, stratejiler ve taktikleri detaylandırarak işletmelerin konumunu ve performanslarını anlamaları için kendilerini daha iyi ayarlamalarını sağlamaktadır.

 • SCRS analizi (strategy, current state, requirements and solution) strateji, mevcut konum, gereklilikler ve çözümleri ortaya koymanızı sağlamaktadır.

 • Elbette işletmenin kendisini, yakın çevreyi, genel çevreyi analiz etmede kullanabileceği araçlar bu kadarla sınırlı değil. Daha bir çok teknik söz konusu. Ancak işinizle ve kendinizle ilgili farkındalığa doğru bir adım atmak için bugün SWOT ile başlayın.

#swot #analiz #girişim #farkındaol #farkındalık #tubailze #işletme #güçlüyön #zayıfyön #fırsat #tehdit

71 görüntüleme