Artık yasal olarak bir şirket olma zamanı: Peki hangisi?


farkındayım

tubailze@gmail.com

Her ne boyutta, her ne alanda olursa olsun eğer iş yapmayı düşünüyorsanız;

Şirket kurmalı mıyım?

Hangi tür şirket benim için daha akılcı olacak?

Kuruluş aşamasındaki maliyetlerim ne olacak?

Farklı türlerin avantaj ve dezavantajları neler?

SMMM ne yapar? Bu süreçte girişimci olarak bana düşen roller ne olacak?

Ön muhasebe ne demek, hangi çalışmaları içerir?

Muhasebeci ile çalıştığımda finansal analizlerim de yapılmış olur mu? Ben nelere dikkat etmeliyim?

ve daha birçok soru aklınızdan geçecektir.

KADINSAN YAPARSIN BULUŞMALARI kapsamında bu konulardaki bilgi eksikliğini ve endişeleri çok sık görünce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Sevgi Gürses ile konuştum.

Ön muhasebe nedir? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) tarafından gerçekleştirilen işlemlerden farkı nedir?

Ön Muhasebe, işletmenin temel muhasebe işlemleridir. Fatura takibi, çek/senet takibi, cari takibi, banka takibi gibi işlemlerin yürütülmesidir. Ön muhasebenin tutulması, işletmelerin muhasebesinin tutulduğu anlamına gelmez. İşletmelerin belgelerinin muhasebe defterlerine işlenmesi, bu bilgiler ile mali tabloların ve raporların düzenlenmesi, devletle olan ilişkilerin yürütülmesi (Beyanname, SGK) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’in görevidir.

Örneğin bir beyannamenin mutlaka SMMM tarafından düzenlenip onaylanması gerekir. Bu nedenle işletmenin muhasebe kayıtlarının mutlaka SMMM tarafından ve ilgili kayıt sistemine göre tutulması gerekir.

Ön muhasebe tutmak ise; bu kayıt sistemlerine hazırlık aşaması demektir. Muhasebe kayıt sistemleri, belgelere dayanılarak yapılır. Bu belgeler ise işletmeler tarafından toplanır. Yine işletmeler tarafından çok kullanılan işlemler de ön muhasebe tarafından takip edilebilir. Örneğin, stok durumları, çek ve senet durumları, banka hesaplarındaki durumlar gibi. Muhasebe ve ön muhasebe farklı şeylerdir!

İşletmeler Mali Müşavir ile çalıştıklarında ne beklemeli, nelere dikkat etmeliler?

  • Pek çok işletme sahibi, yasal zorunlulukları yerine getirmekle görevlendirilmiş Mali Müşaviri, şirketin finansal yönetimini yapmaktan sorumlu kişi sanır.

  • Mali Müşavir yasal evrak işlerinden sorumludur, şirketin ön muhasebesinin ise şirket içinde tutulması gerekir. İşletmelerin çoğunda bundan sorumlu kişi, bizzat işletme sahibinin kendisidir.

  • Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili; gelir-gider belgeleri, banka ekstreleri-kredili satış belgeleri, çek senet bilgileri, cari hesap mutabakatlarının, ödeme tahsilat makbuzlarının düzenli aralıklarla muhasebeye teslim etmeniz gerekmektedir.

  • Her türlü ödemenizi (Vergi,SGK) kendiniz yapmalı, yapmış olduğunuz ödeme belgelerini de muhasebeye ulaştırmalısınız.

  • Meslek mensuplarının emanet para almaları veya ödemeleri yasaklanmıştır. Aksi halde meslek mensubu disiplin cezası alır. Ödeme tarihlerinin hatırlatılması konusunda meslek mensubundan yardım talep edebilirsiniz.

  • İşletmenizin son durumu, işletmenizde kullanmanız gereken zorunlu belgeler hakkında bilgi almak veya işletmenizi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için en az ayda bir meslek mensubunu ziyaret etmeye özen gösteriniz. Meslek mensuplarının işinizle ilgili yaptıkları uyarıları veya önerilerini yerine getirmelisiniz.

ŞİRKET TÜRLERİ

Şirketler sorumlulukları bakımından ikiye ayrılmaktadır:

  • Şahıs Şirketleri

  • Sermaye Şirketleri

ŞAHIS ŞİRKETLERİ, ortakların tüm mal varlığıyla sınırsız sorumlu olduğu şirketlerdir. Bu kapsamda:

ADİ ŞİRKET: İki veya daha fazla kişinin bir amacı gerçekleştirmek için (proje,iş ortaklığı) bir araya geldiği kuruluşu belli bir şekle tabi tutulmayan şirket türüdür. Sözlü veya ispat edilebilme açısından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Şirket yönetimi ortakların tamamına aittir. Asgari bir sermaye tutarı yoktur. Adi ortaklıklar genel olarak geçici ortaklıklarda kurulmalı, Sürekli işlerle ilgili bu yola gidilmemelidir.

ŞAHIS İŞLETMESİ: Tek bir şahıs tarafından kurulur. Sermaye tabanı yoktur, diğer şirket türlerine göre kuruluşu veya kapanışı daha kolaydır.1-2 gün içerisinde kurulur veya kapatılır. Gelir vergisine tabidir ve vergi oranı yüzde 15’dir. Dezavantajı artan gelir vergisi oranlarına tabidir ve yüzde15 oranındaki vergi yüzde 35’lere kadar çıkabilir. Gelir vergisi yüzde15 ile başlar ve aşağıdaki 2016 rakamlarına göre tabloya göre oranlar artarak devam eder.

12.600 TL ye kadar yüzde 15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL fazlası yüzde 20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL fazlası yüzde 27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL Fazlası yüzde 35

SERMAYE ŞİRKETLERİ: Ortakların şirketteki sermayesi tutarında sorumlu olduğu şirketlerdir.

LİMİTED ŞİRKET: 1 veya daha fazla (maksimum 50 kişi) gerçek veya tüzel kişi ile kurulan sermaye şirketidir. Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Asgari sermaye tutarı 10.000 TL’dir. Şirket yönetimi Müdürler Kurulu tarafından yürütülür. Vergi oranı yüzde 20’dir. Anonim şirkete göre kurulumu daha kolaydır. Yaklaşık bir hafta içinde kurulur. Kapanışı tasfiye süreciyle başlar minimum 6 ay tasfiye süreci ve tasfiye sonu işlemlerle 8-9 ayı bulmaktadır.

ANONİM ŞİRKET: 1 veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulan sermaye şirketidir. Asgari sermaye tutarı 50.000 TL’dir. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye payları oranında şirkete karşı sorumludur. Hisse senedi ve tahvil çıkarabilirler. Vergi oranı yüzde 20’dir.Kapanış süreci Limited şirketle aynıdır.

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

LTD.

Tek kişi ile kurulur, ortak sayısı maksimim 50 kişidir.

Tek kişi ile kurulur. Ortak sayısı sınırsızdır.

LTD

10.000 Esas sermaye ile kurulur

50.000 Esas sermaye ile kurulur.

LTD

Tahvil çıkaramaz.

Tahvil çıkarabilir

LTD

Pay devri genel kurul kararı ile yapılır. Satış noterden yapılmalı ve ticaret sicilde tescil ve ilan edilmedir.

Pay devri kolay gerçekleştirilir. Noterden yapılmasına, ticaret sicilde tescil ve ilana gerek yoktur

LTD

Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin vergi SGK Borçlarından tüm mal varlığı ile sorumludur.

Ortağın Kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Şirketin vergi ve SGK borçlarından sorumlu değildir.

LTD

Limited şirketler avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Sermayesi 250.000 ve üzeri olanlar, bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

LTD

Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir.

Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değildir.

Ortalama Kuruluş Masrafı

Şahıs İşletmesi 500,00 TL

Limited Şirket 4.500,00 TL

Anonim Şirket 5.500,00 TL


130 görüntüleme