Duyguların dişil gücünü yapılarına dahil edenler, oyunun kuralını değiştiriyorlar


Tuba İLZE

tubailze@gmail.com

"Girişimcilik çok meşakkatli bir yol. Hele bir de kadın girişimciyseniz zorluk daha da artıyor. Girişimcilikte Duyguların Dişil Gücü Programı ile kendi işini kurmuş ve geliştirmek isteyen kadınlarımız, karşılaştıkları her durumda kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlayarak kuracakları gerçek ve etkili iletişim ile özellikle satışlarını arttırma konusunda beceri sahibi olacaklar."

Duygusal zeka, kişinin kendisinin ve diğerlerinin duygularını anlamasını, doğru ifade etmesini ve yönetmesini sağlayan bir dizi yetkinliği içeriyor. Bu yetkinlikler, yaşamdaki başarının altında yatan unsurları ön plana çıkarıyor ve dolayısıyla duygusal zeka, “zeki” olmanın tanımını değiştiriyor.
bcc Turkey Kurucu Ortağı Banu Koç Çakan “İş, özel ya da sosyal yaşamda bazı kişilerin kendilerini ve iletişimde oldukları kişileri çok iyi anladıklarına, karşısındakine kendisini iyi hissettirdiğine, motive ettiğine, olumsuz durumlar yaşasa bile çabuk toparlanabildiğine şahit olmuşsunuzdur. Bu kişiler, sanki doğuştan iletişimci ve hatta satışcıdır. İşte bu profildeki kişilerin yaptığı şey duygusal zekalarını davranışlarına yansıtmalarından öte bir şey değildir. Duygusal zeka, geliştirilebilir bir zeka türüdür” diyor.
Banu Koç Çakan, bcc Turkey ve KADINSAN YAPARSIN işbirliği ile Eylül ayında başlayacak "Girişimcilikte Duyguların Dişil Gücü" başlıklı eğitim programı ile ilgili bilgi verdi.

Genos Duygusal Zeka Modeli'nden bahsedebilir misiniz?

Genos International, iş hayatında başarı faktörlerinin araştırmasını yapmış ve Swinburne Üniversitesi ile işyeri başarısının yapı taşını oluşturan "Genos Duygusal Zeka Modeli”ni oluşturmuştur. bcc Turkey olarak, Genos International’ın Türkiye'deki tek temsilciyiz. İşyeri başarısı ve verimliliği konularında eğitim ve gelişim programları sunuyoruz.

Genos International’ın bilimsel olarak yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkardığı altı yetkinliğe sahip olmak ve bunu davranışlara yansıtmak, duygusal zekanın en net göstergesidir. 6 Yetkinlik konusunda becerisi olan ve bu becerileri davranışlarına yansıtan kişilerin duygusal zekaları yüksektir. Bu sebeple kendilerini ve çevrelerindeki diğer kişileri daha iyi anlarlar ve yapıcı iletişimler kurabilmenin yollarını sezgisel olarak bilirler.

Duygusal zekaya yönelik farkındalığın artması ve bunu geliştirmek üzere adımlar atılması girişimcilere, özellikle kadın girişimcilere ne gibi katkılar sağlayacak?

Her gün olduğu gibi bugün de yaşayacağınız her olay, sizde bir duygu yaratacak ve siz farkında olmasanız da alacağınız her kararda, sergileyeceğiniz her davranışta bu duyguların yansımaları yaşanacak. Başarılı ve tatminkar bir yaşamın tek anahtarı, duygularınızın gücünü kullanarak rasyonel davranışlar sergilemekten geçer. İhtiyacınız olan her becerinin kök yapısını Duygusal Zeka Yetkinlikleri oluşturur.

Bugün dünyada üç yüz bine yakın kadın işletme sahibi bulunuyor. Bu girişimciler için geleneksel modellerle iş yapmak ve sadece uyumlanmak artık yeterli olmuyor. Aksine, imrenilen başarıları yaratmak için dişil güce ve dişil gücün getirdiği eşsiz becerilere ve hassasiyetlere odaklanılıyor. Girişimcilik, liderlik ve yöneticilikte, dişil gücü kullanmanın yaklaşımları ve yönetim modelleri duygularla harmanlanarak farklılaştırılıyor. Duyguların dişil gücünü yapılarına dahil eden organizasyonlar, iş dünyasında oyunun kuralını değiştiriyorlar ve dişil gücün becerisini, bilgisini, değerlerini dahil ediyorlar.

Girişimcilikte Duyguların Dişil Gücü Programı, Eylül ayında başlayacak ve 4 ay sürecek bir program. Programın amacı ve izlenecek yöntemlerden biraz bahsedebilir misiniz?

Program, katılımcılara işlerini kurarken ve büyütürken ihtiyaç duydukları teşhis araçlarını, yönetme becerilerini, büyüme stratejilerini ve kontrol listelerini oluşturmada destek olmak amacıyla hazırlandı.

Eğitim programı; temel ve bilimsel bir yapı taşı dahilinde katılımcıların kendileri ile ilgili getirecekleri yaşanmışlıklar üzerine oturtulacak, atölye çalışması şeklinde geçecek. Tabi ki bizim olmazsa olmazımız ise keyif ve eğlencenin öğrenme ve deneyimle bir arada olması. Bu da atölye çalışmalarını çok canlı ve enerji dolu geçmesini destekliyor.

En önemli anahtar, potansiyelin harekete geçirilmesi

Duyguların dişil gücünün, girişimcilikte uygulanabilmesi için gerekli olan en önemli anahtar, potansiyelin harekete geçirilmesinde yatar. Bu hareketi sağlayacak faktörler ise girişimcinin kendisini ve diğer insanları anlaması, yönetmesi ve yapıcı iletişim modellerini uygulayabilmesiyle ilgilidir. Programın temelinde bu uygulamaları hayata geçirebilmek için gerekli olan 6 temel duygusal zeka yetkinliği yer almaktadır. Bu yetkinlikler, Swinburne Üniversitesi ve Genos International tarafından bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş olan Genos Duygusal Zeka Modeli’ne dayanır. Model ve yetkinlikler çerçevesinde oluşturulan Duyguların Dişil Gücü Programı katılımcıları içine alan ve dahil eden bir atölye çalışması formatında gerçekleştirilir.

Girişimcilikte Duyguların Dişil Gücü Programı

Program Tarihleri : 14 Eylül / 12 Ekim / 9 Kasım / 14 Aralık 2017

Mekan: Tasarım Parkı Cafe -Kadıköy– 13.30 / 18.30

Katılımcılar;

- Swinburne Üniversitesi ve Genos International tarafından bilimsel çalışmalarla oluşturulmuş Genos Duygusal Zeka Modelini öğrenirler.

- Etkili ve yapıcı ilişkiler kurabilme, etkin kararlar alabilme ve satış becerileri arttırmak için bilimsel yöntemleri pratiğe nasıl dökebileceklerini öğrenirler.

- Yeni nesil yetkinlikleri iş yaşamındaki verimliliğe katkı sağlayacak şekilde deneyimlerler.

- Girişimcilik ve liderlik süreçlerinde, güven ortamını sağlamanın, zor zamanlarla baş edebilmenin ve hem kendi hem de diğerlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmanın yollarını öğrenirler.

- Kendisini ve etrafındaki kişileri derin anlama, motive edebilme ve yönetebilme yetkinliklerini arttırırlar.

- İş yaşamında duyguların dişil güçlerini kullanarak, yıkıcı yaşam döngüsünden yapıcı yaşam döngüsüne geçişi öğrenirler.

- Girişimciliğin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz değişimleri dengeye oturtabilmenin yollarını kavrarlar. İş, yaşam, sosyal hayat ve aile dengesini sağlamanın yollarını belirlerler.

- Duyguların dişil gücünün yeni nesil girişimcilik ve liderlik yaklaşımlarındaki rolünü öğrenirler.

- Dişil ve eril gücün, yapıcı ve yıkıcı yaklaşımlarını beraber nasıl kullanılabileceğini anlarlar.

- Yeni nesil bilimsel değerlendirme araçlarını, girişimciliklerinde duyguların dişil gücünü daha fazla dahil edebilme yaklaşımlarını öğrenirler.

Banu Koç Çakan

Kurumsal iş hayatında, yönetici ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmış olan Banu Koç Çakan, çalışma hayatı süresince müşteri ilişkileri ve iletişim alanında yaptığı projelerle önemli ödüllere layık görülmüş ve CICMC (Customer Management Consultant) ünvanına sahip olmuştur. İş yaşamı profesyonellerine, danışmanlara
ve koçlara, performanslarını geliştirmeleri konusunda kalıcı etkili gelişim araçları ve programları sağlayan bcc Turkey’nin kurucu ortağıdır.
Banu, Genos Duygusal Zeka Geliştirme Uzmanlığı ve Deep Change Spiritüel Zeka Koçu Sertifikasına sahiptir. Yöneticilere ve takımlara koçluk yapmaya ve eğitim vermeye devam etmektedir. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından PCC (Professional Certified Coach) ünvanlı, Endüstri Psikoloğu olan sayılı koç ve eğitmenlerden biridir. Aynı zamanda kadınların sosyal yaşamda ve iş hayatlarında güçlenmelerinin çok önemli olduğuna inanmaktadır. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Konuk Evleri'ndeki kadınların tekrar hayata bağlanmaları, özgüven kazanmaları amacıyla NEF Vakfı ve bcc Turkey işbirliği ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Hay Atölyeleri" kapsamında kişisel gelişim eğitimleri vermektedir.

#bccturkey #duygusalzeka #eq #banukoççakan #koç #danışman #mentor #başarı #işhayatı #girişimci #girişimcilik #kadın #kadınsanyaparsın #tubailze #duygu #genos

310 görüntüleme