Yatırımcılar, kadınlara soru sorma biçimleri ile fonlamayı etkileyebiliyorlar


Tuba İLZE

tubailze@gmail.com

Crunchbase, Harvard Business Review, Columbia Business School, Wharton School gibi iş dünyasına yönelik önemli araştırmalar yapan üniversiteler ve araştırma şirketleri, yatırımcıların kadınlara soru sorma biçimlerinin bile fonlamayı etkileyebildiğini ifade ediyorlar. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki erkek girişimcilere “teşvik odaklı” kadın girişimcilere ise “tedbir odaklı” sorular soruluyor. Sorunun geliş biçimi cevabın gidişatına da yön veriyor ve ulaşılan fon kaynaklarının miktarını etkiliyor. Çünkü finansörlerin bir çoğu, kadınların sahip oldukları özellikler ile bir girişimcinin sahip olması gereken önemli özelliklerin birbirine ters olduğuna dair basmakalıp fikirlere sahipler. Oysa her şeyin olduğu gibi girişimciliğin de farklı yönleri ve şekilleri var.

Dünya genelinde girişim sermayesi alanı gelişiyor. Ancak gizli önyargılar, cinsiyet ayrımcılığı ve genel bir bilinçsizlik yüzünden finansman arayan kadınlar, bu patlamanın dışında kalıyorlar. 2015 yılından bu yana, Crunchbase tarafından girişim sermayesinde toplumsal cinsiyet çeşitliliğine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Yakın tarihli bir çalışmanın ortaya koyduğu gibi, yatırımcıların kadınlara soru sorma biçimi bile fonlamayı etkileyebiliyor.

Harvard Business Review'a göre, kadın kuruculara genellikle güvenlik, sorumluluk ve ihtiyatla ilgili "tedbir odaklı" sorular soruluyor. Öte yandan, erkek kuruculara umut, başarı, ilerleme ve ideal konularına odaklanan "teşvik odaklı" sorular yöneltiliyor. Ve finans sektörünün dilini, bakış açısını "gerçekten ne olduğunu", bilinçaltını sorgulaması gerekiyor.

HBR: Kadın ve erkek girişimcilere yaklaşım çok farklı

Bu olgu sadece ABD'deki yatırımcılar ile sınırlı değil. Harvard Business Review, İsveç'te girişim sermayesi şirketlerinin yaptığı 125 görüşmeyi (26’sı kadın kurucusu olan şirketler) inceledi. Analizde, kadın kurucu ve erkek kuruculara yönelik yaklaşımların çok farklı olduğu ifade edildi. Finansörler kadınların sahip oldukları özellikler ile bir girişimcinin sahip olması gereken önemli özelliklerin birbirine ters olduğuna dair basmakalıp fikirlere sahipler Bu bakış açısıyla başlayan bir sorgulama da sonuçlara yansıyor elbette. Kadınlara fon taleplerinin sadece yüzde 25'i verilirken erkekler fon taleplerinin yüzde 50'sinden fazlasına ulaşmışlar.

Erkeklere başarı potansiyeli, kadınlara krizden kaçınma soruları

Columbia Business School ve University of Pennsylvania'daki Wharton School'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma da, girişim sermayedarlarının kadın ve erkek kuruculara sunduğu soruların çeşitliliğinin büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ve ulaşılan fonlarını etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, TechCrunch Disrupt New York'ta yapılan oturumlar sırasında 140 girişim sermayedarının - yüzde 60 erkek ve yüzde 40 kadın - ve 189 girişimcinin (yüzde 12'si kadın) arasındaki etkileşimi gözlemledi. Şirketlerin ulaşmak istedikleri fon miktarı benzer olsa da, erkek kurucuları olan şirketlerin kadın girişimlere göre beş kat daha fazla fona ulaştığı görüldü.

Bu araştırma da erkeklere şirketlerinin başarı potansiyeli hakkında soru sorular sorulurken kadınlara krizlerden ve başarısızlıktan nasıl kaçınılacağı konusunda sorular sorulduğunu ortaya koyuyor.

Burada yine Harvard Business Review’in ifadesine geri dönüyoruz. Erkeklere sorulan sorular “teşvik odaklı” kadınlara sorulan sorular “tedbir odaklı”

Örneğin konu satış gelirleri olduğunda

Erkeklere “Bu parayı nasıl kazanmayı planlıyorsunuz?” şeklinde sorulan soru

Kadınlara “Başabaş noktasına ulaşmanız ne kadar sürer?” oluyor.

Gelecek planlaması konuşulurken

Erkeklere “Uzun vadede hedeflediğiniz önemli kilometre taşları neler?” denilirken

Kadınlara “Bu sene nakit akışlarınız nasıl tahmin edilebilir?” deniyor.

Aslında sorunun soruluş tarzı verilecek cevabı da etkiliyor. Başarıyı, büyümeyi, uzun vadeyi kapsayan bir soru kalıbı bu doğrultuda bir cevap alırken daha dar bir zaman projeksiyonunu içeren ve ihtiyat odaklı olarak yönelen bir soru da alınacak tedbirlere yönelik cevaplar getiriyor. Söz konusu araştırmanın gerçekleştirildiği görüşmeden kadınlar 2.3 milyon dolar, erkekler ise 16.8 milyon dolar finansmana erişerek ayrılmışlar.

#kadın #girişimci #finans #gişirimsermayesi #kadıngirişimci #girişimcihbr #tubailze #kadınsanyaparsın

88 görüntüleme