Cemal Onaran: KOBİ’ler büyüyor, kadın girişimcilerin oranı da artıyor


"Kadın girişimcilerin oranı, toplam girişimcilerin yüzde 8’ine tekabül ediyor. Ancak KOBİ’ler büyüyor ve KOBİ’lerin içinde kadın girişimcilerin oranı da artıyor. 2025 yılına gelindiğinde 100 bin kadın girişimciye 50 bin daha eklenmesi hedefleniyor.

Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist işbirliği ile bu yıl 11'incisi düzenlenecek Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması da kadın girişimcilerin cesaret kazanmasını, başarılarının farkına varmasını ve hikâyelerini daha fazla kadına duyurmasını amaçlıyor "

Tuba İLZE

tubailze@gmail.com

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” bu yıl 11’inci kez düzenleniyor. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, kadın girişimciliğine yönelik gözlemlerini, finansmana erişimi konuşmak üzere Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ile buluştuk.

Cemal Onaran, mesleğe Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başlamış, çeşitli bölge müdürlüklerinde Bölge Müdürü olarak çalışmış, Garanti Mortgage Genel Müdürü ve Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmış. Bu yılın başından itibaren de Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak iş hayatına devam ediyor.

KOBİ’lerde inanılmaz bir gelişim ve değişim süreci yaşanıyor

KOBİ’ler ciddi anlamda bir dinamizm içindeler. Türkiye’nin lokomotif gücü olan KOBİ’ler, toplam işletme sayısının yüzde 99,8’ini, toplam işgücünün yüzde 74’ünü oluşturuyorlar. Toplam katma değerin yüzde 51’i ve ihracatın yüzde 50’sinde KOBİ’lerin payı var. 2000 yılında da bu rakamlar yaklaşık olarak aynıydı. Ancak ekonomiye yaratılan katma değer ve ihracat rakamları şu anki rakamların dörtte biri oranındaydı. KOBİ’lerde inanılmaz derecede bir değişim ve gelişim süreci yaşanıyor. Bu trende uygun olarak kadın girişimcilerin sayıları da artmaya başladı. Yapılan bir araştırmada mevcut kadın girişimlerinin yüzde 75’inin 2000 yılından sonra hayata geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla KOBİ’ler büyüyor, KOBİ’lerin içinde kadın girişimcilerin de oranı artıyor.

Kadın girişimci oranı yetersiz ancak gelişim sürüyor

Kadın girişimci oranı, hala yeterli seviyede değil. TOBB’un verilerine baktığımızda 100 bin kadın girişimci olduğunu görüyoruz. Bu rakam toplam girişimcilerin yüzde 8’ine tekabül ediyor. Ancak güzel olan haber: Gelişim trendi 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir şekilde devam ediyor. 2025 yılına gelindiğinde 100 bin kadın girişimciye 50 bin daha eklenmesi hedefleniyor. Kadınların geçmişe göre daha cesaretli ve istekli olması, bizim gibi kuruluşların onları cesaretlendirmesi gibi unsurlar bir araya geldiğinde gelişim süreci ortaya çıkıyor.

Kadın girişimcilere 4.1 milyar TL kredi verdik

Kadın da erkek de finansmana eşit koşullarda erişiyor. Yurtdışında farklılaştıran uygulamalar mevcut. Kadın girişimcileri destekleyen özel paketler var, Türkiye’de de eminim bu anlamda gelişmeler olacak. Kadın girişimciliğinde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile çalışıyoruz ve 2006’dan bu yana kadın girişimcilere 4.1 milyar TL kredi vermiş durumdayız. Sistemimizde yer alan kadın girişimci sayısına, kullanılan kredilere baktığımızda kadın girişimcilere en fazla kredi kullandıran banka olduğumuzu düşünüyorum. Ancak sektörde şu anda somut bir veri yok. Çünkü bir çok bankada kadın girişimciye ne kadar kredi verdiğini gösterecek bir sistem mevcut değil.

Kadın işin içine girdiğinde verimlilik artıyor

KAGİDER ile birlikte Ekonomi Bakanlığı ile de ciddi çalışmalar içindeyiz Kadın girişimciliğine yönelik kamu tarafından da ekstra çalışmaların geleceği düşüncesindeyim. Kadın işin içine girdiğinde verimlilikte ciddi bir artış oluyor. Bunun farkına varılmış durumda.

Banka'da Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nde de yer alıyorum. Sözcükler ve terminoloji üzerinde kafa yoruyoruz. Sadece girişimcilik boyutunda değil, kadının sistemde farklılaşması, güçlenmesi adına yapılan bütün hareketlerin peşindeyiz aslında.

Başarılı olmak için...

İlk önce doğru pazar araştırması yapmak gerekiyor. Çok doymuş bir pazarda "ben de bu ürünü satacağım" diyorsanız, işe 1-0 geride başlıyorsunuz. O pazarın gerçek ihtiyacını doğru olarak belirleyip ona uygun bir iş planı oluşturduğunuzda ise 1-0 önde başlıyorsunuz.

Bu aşamanın sonrasında finansman modeli, pazarlama olanaklarının artırılması, işin büyütülmesi ve kurumsallaşma var. Bütün bu döngüleri yapabilenler çok başarılı oluyorlar.

Ancak, girişimci niş pazarı buluyor fakat kendisini yeteri kadar anlatamadığı için finansman bulamıyor ve istenilen kadar büyüyemiyor. Veya kaynağı buluyor , işi büyütüyor fakat büyüme sürecinde hala tek adam mantığı ile çalıştığı için şirketini kurumsallaştıramıyor ve bir müddet sonra o büyüklüğün altında ezilmeye ve işletme körlüğüne girmeye başlıyor.

İşte bunları aşabilenler başarılı bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar.

KOBİ’lerde yaşanan genel problemler var. Biz de bunun için Yol Haritam isimli bir çalışma yaptık. .Yol Haritam’da bir KOBİ’nin yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, o zorluklara karşı alabilecekleri önlemleri ve izleyecekleri yolları anlatıyoruz. https://yolharitam.garanti.com.tr/yol-haritalarim

İki kritik unsur: İş ahlakı ve nakit akışı

Her şeyi özkaynaklarınızla yapmıyorsunuz. Banka kaynağı ve kredi kullanımına ihtiyacınız var. Kredi kullandırırken biz kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Puanlama modelimizde herhangi bir cinsiyet tanımımız yok. IFC de (Uluslararası Finans Kurumu) geldi modelimize baktı ve cinsiyete dayalı bir modelimiz olmadığını doğruladı. Eğer yaptığınız iş mantıklı ise bunun ardından bakılan kritik iki unsur vardır. Bunlardan birincisi; geçmiş hikayeleriniz, kayıtlarınız, piyasa itibarınızı kapsayan iş ahlakı. Bir diğeri de nakit akışı. Girişimciler, nakit akışlarını tam olarak gösteremiyorlar. Oysa görünmeyen ek gelirleri, ciro artışını ve bunun nedenlerini gerçekçi bir şekilde anlatabilmeleri gerekir.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na son başvuru, 30 Eylül'de

Garanti Bankası, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle bu yıl 11’incisi gerçekleşecek “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” kadın girişimcilerin cesaret kazanmasını, başarılarının farkına varmasını ve hikâyelerini daha fazla kadına duyurmasını amaçlıyor. Türkiye’de yaşayan ve hakim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında kalan tüm kadın girişimciler, www.kadingirisimciyarismasi.com adresinden başvurabiliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi; 30 Eylül.

Cemal Onaran'a göre yarışmaya başvurmanın iki önemli katkısı var. Bunlardan bir tanesi, kişinin kendisine yaratacağı katma değer, diğeri ise kadın girişimciliğine yapacağı katkı.

Onaran bunu şu sözlerle ifade ediyor: "Girişimci için kendisini ifade etme, dereceye girme, bunun sonucunda para ödülü alma, başka finansman imkanlarına ulaşma fırsatları ortaya çıkıyor. Elimizdeki veriler, yarışmaya başvuranların finansman imkanlarında yüzde 30 oranında artış olduğunu, katılanların yüzde 85'inin girişimcilik anlamında çevresini etkilediğini ortaya koyuyor. Yarışmaya yapılacak başvuruların kişinin kendisine yarattığı katma değerden ziyade diğer kadın girişimcileri etkileme yönünde çok önemli bir katkısı var. Bizim yola çıkışımızdaki en önemli nokta da buydu. “Bunu yapabiliriz” i diğer kadınlara göstermek, başvurmaya cesaret etmek beraberinde bir çok kadın girişimciyi de tetikliyor. Bu yarışmalar sayesinde cesaret edilemeyen, rafta bekletilen fikirleri yeniden hayata sokuyoruz. Bence bu yarışmanın en önemli katma değeri bu."

Ağırlık, hizmet sektöründe

2007 yılında “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” na başladığımızda inanılmaz derecede az başvuru vardı. O yıl yaklaşık 133 olan başvuru sayısı, bugün 33 binlere ulaştı. Bu, bizlerin cesaretlendirmesi, kadınların da bu cesaretlendirmeye karşılık vermesi ile oluşan bir domino etkisi. Bu sene, 2 binin üzerinde katılımcıya ulaşacağımızı düşünüyorum.

Başvurulara sektörel bazda baktığımızda eğilimler, yıllar itibariyle çok değişmiyor. Yüzde 70-80'i hizmet sektöründen diyebilirim. Girişimcilikte başlangıç, genellikle hizmet sektörüne yönelerek oluyor. İşi büyüten kişi, üretime geçiyor ve ihracata başlıyor. Eminim kadınlar da imalat ve üretimde zaman içerisinde farklılaşacaktır.


236 görüntüleme