Kadın Girişimciler Uluslararası Konferası'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 2018 yılınd


Ekonomi Bakanlığı ve KAGİDER tarafından “Kadın Girişimciler ile Büyüyen Türkiye; Yeni İmkânlar, Yeni Ufuklar” temasıyla hayata geçirilen Kadın Girişimciler Uluslararası Konferansı’nın ikincisi 17 Kasım Cuma günü İstanbul’da gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: ‘Tüm doğa yaratıcılık ve üretkenlik üzerine kuruludur. Ekonomi de öyledir. Bu nedenle kadınların üstün yanı olan üretkenlik ve yaratıcılıktan gelen gücünü ekonomimize mutlaka kazandırmalıyız. Ne kadar çok kadının ekonomiye ve çalışma hayatına katkısı söz konusuysa, o ülkenin gelişmişlik seviyesi de aynı derecede artar. Kadınlarımızın işgücüne katılımını, kadın yöneticiler ve kadın girişimcilerin sayısını artırmalıyız. İşte bu üç formülü destekledikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği ‘muasır medeniyetler’ seviyesine, hatta daha da ötesine geçmeyi başarabiliriz.” diyen Bakan Zeybekci konuşmasına şöyle devam etti: “2004 yılında erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 70’di. 2017’de bu oran yüzde 73.5’e yükseldi. Keşfedilmemiş, dokunulmamış, kullanmadığımız asıl maden kadınların işgücüne katılımıdır. Öte yandan ülkemizde kadınların istihdama katılım oranı 2004 yılında yüzde 23.3 iken, Ağustos 2017’de yüzde 34.3’e yükselmiş. Ama yüzde 73’e ulaştırmamız için önümüzde daha yüzde 40 oran var. Ülke ekonomimizi geliştirmek için kadın girişimci sayımızı muhakkak artırmamız gerekiyor…”

Bakan Zeybekci, 2018 yılında kadın ihracatçı seferberliği başlatacaklarını da ifade etti.. E ticaret sitelerinde kadınlara yüzde 100 destek vereceklerini ve Konferans sonrası Eximbank ile bu konuda projeler gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlayacaklarının haberini verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: “Toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme hedeflerinin başarılması kadının hayatın her alanında hak ettiği yeri almasıyla mümkündür. Biz inanıyoruz ki, kadının güçlü olduğu bir ülkede aile de, toplum da güçlü olur. Bu nedenle bakanlığımızın sloganı ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’” sözleriyle başladı. Bakan Sayan Kaya konuşmasını farklı kurumlarla yaptıkları araştırmaların verilerini paylaşarak şöyle sürdürdü: “Araştırmalarımız gösteriyor ki günümüzde ülkemizde kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engel finansal ve mali yetersizlik. Kadınlarımızın resmi kurumlarda finansal hesaba sahip olanları sadece yüzde 33 oranında. Bu oran erkeklerde yüzde 82. Kadınlarımızda kredi kullananların oranı yüzde 29 iken, erkekler için bu oran yüzde 66. Bu nedenle Türkiye’de kadın girişimciliğinin artırılmasında lokomotif unsur finansmana erişim imkânlarının sağlanmasıdır. Ayrıca araştırmamıza göre, kadınların işveren olma eğilimleri erkeklere göre daha düşük. Ama işveren olduktan sonra iş hayatında erkeklere kıyasla çok daha başarılı olmaktadırlar. Bu da kadına fırsat ve cesaret verildiği takdirde neler başarabileceğini gösteriyor. Kadınlara kendi potansiyellerini keşfetmeleri konusunda destek ve cesaret vermeliyiz.” Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: ‘Kadınların iş gücüne katılım oranı %35’ten %50’ye yükselmeli’

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ise konuşmasında sürdürülebilir ve kaliteli ekonomik büyüme için kadın istihdam oranını artırmanın önemine değindi: “Bugün ülkemizde çalışabilir nüfus içindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü çalışma hayatı içinde. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl hazırlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nın 2017 sonuçları açıklandı. Buna göre ülkemiz küresel cinsiyet eşitliği sıralamasında 144 ülke içinde 131’inci sırada yer alıyor. Sürdürülebilir ve kaliteli büyümenin en önemli bileşenlerinden biri olan istihdam oranını artırmak için kadınların istihdamını önemli ölçüde artırmak zorundayız. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 70’ler seviyesinde seyrederken, ki bunun da artması gerektiği açıkken, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35 seviyesinde olması kabul edilemez. Umuyorum ki 2023 için alınan yüzde 41 hedefine acilen erişerek, bununla yetinmeyip ülke olarak yüzde 50’ye ulaşmak için hızla aksiyon alabiliriz.” Kadın istihdamını artırmanın ve ekonomiyi geliştirmenin en hızlı ve etkin yollarından birinin kadın girişimcileri desteklemek olduğunu belirten Boyner, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün toplam girişimciler içinde kadın girişimcilerin oranı yüzde 8. Bu oranın artırılması, kadınların hem finansmana, hem de pazara erişimlerinin desteklenmesi önemli. Bizler nüfusun yarısından fazlasını hesaba katmadan, TÜSİAD’ta kullandığımız tabirle “tek kanatlı kuşlar” olarak uçamayız. Artık daha fazla söze değil, daha fazla eyleme ihtiyacımız var.”

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: ‘Girişimcilik ruhumuzu canlı tutmalıyız’ KAGİDER Başkanı Sanem Oktar kadın girişimciliği konusunun ülkenin sadece bugünü için değil geleceği açısından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bu toplantıyı ekonomimizden iyi haberler aldığımız bir dönemde yapıyoruz. Bu yıl ikinci çeyrek büyümemiz yüzde 5,1 düzeyinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrek büyümesinin daha da güçlü olması bekleniyor. Dünya ekonomisinin yavaşlama sıkıntısı yaşadığı bir dönemde ortaya konulan büyüme performansı hiç kuşkusuz önemli bir başarıdır. Öte yandan orta ve uzun vadede teknolojik altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ürünler üreten ve üretimde dışa daha az bağımlı bir ekonomi için çalışmak zorundayız. Ar – Ge, inovasyon yatırımlarımızı artırmalı, katma değeri yüksek ürün ihraç eden sektörlerimizi çeşitlendirmeli ve desteklemeliyiz. Hükümetimizin de önemli adımlar attığı bu alanda yapılan çalışmalara KAGİDER olarak tam desteğimizi vereceğiz. Türkiye’de farklı bir büyüme ve kalkınma olabilir yeter ki kadınlar ve gençler istihdamın ve girişimciliğin parçası olsun. Gelecekte olacaklara hazırlıklı olmamız gerekiyor.” Oktar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizce bütün bunları kolaylaştıracak unsur, kadını ekonomiye tam dahil etmek ve sahip olduğumuz girişimcilik ruhunu canlı tutmak, desteklemek ve güçlendirmektir… Türkiye’de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılabilse kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hâsılamız bugünkünden yüzde 30 daha büyük olacak. Bugün çalışma yaşında olup da ekonomiye üreterek katılmayan 20 milyon kadından yüzde 15’ini, yani 3 milyonunu daha istihdama katmamız, yeni iş sahaları oluşturarak 50 bin kadın girişimciyi daha yaratmamız ya da kapasitelerini arttırarak ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Kadının ekonomiye katılımının sağlanması 3 boyutlu bir çalışmadır. Bunlar; Kadının istihdama katmak ve istihdamda tutmak yer alması, yeni kadın girişimcinin yolun başından itibaren özendirilmesi ve kadın girişimcilere yönelik özel teşvik paketleri hazırlanması, pazar alanları sunulması.Girişimci faaliyetin desteklenmesi için, hükümetlerin kadınlara ait işletmelere özel uygun politika, prosedür ve programları geliştirmeleri şarttır. KAGİDER olarak kadınların ekonomiye etkin katılımı için Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’larla birlikte yürüttüğümüz proje ve çalışmalara devam edeceğiz.”


90 görüntüleme