"İyi ki Annem Çalışıyor" projesi, örnek model oldu


KAGİDER ve Danone Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen “İyi ki Annem Çalışıyor” projesi, New York’ta bu yıl 62’ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında gerçekleştirilen yan etkinlikte, diğer ülkelere örnek model olarak sunuldu.

Bu yıl 12 – 23 Mart tarihleri arasında düzenlenen 62’nci Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu (KSK) toplantıları, cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmenin önündeki zorluklar ve fırsatlar ile kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ve kızların güçlendirilmesi temaları üzerine odaklandı. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık statüsüne sahip olan ve 2011 yılından itibaren her sene Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde yan etkinlik düzenleyen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Danone Türkiye, birlikte yürüttükleri “İyi ki Annem Çalışıyor” projesini dünyaya tanıtmak için 12 Mart Pazartesi günü T.C. New York Başkonsolosluğu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Projeyle ilgili detaylar ayrıca, 13 Mart Salı günü Birleşmiş Milletler KSK kapsamında düzenlenen yan etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen KSK katılımcılarına anlatıldı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ile Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu proje kapsamında yapılan ve kadınların iş yaşamını bıraktıktan sonra yaşadıklarına odaklanan “Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması”nın sonuçlarını aktardı. Oktar: “Kadınların iş hayatında kalmasını sağlamak ortak sorumluluğumuz" TÜİK verilerine göre Türkiye’de çalışma yaş aralığında bulunan 29 milyon 600 bin kadının ancak 8,3 milyonunun çalıştığına; kadınların istihdama katılımının %28 düzeyinde kaldığına dikkat çeken KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Eğer Türkiye’de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hâsılamız bugün % 30 oranında daha büyük olacaktı. Yani daha zengin bir ülke olacaktık. Gelişmekte olan bir ülke olarak sahip olduğumuz yetenek havuzunu doğru yönetebilmek çok önemli” diye konuştu. Sanem Oktar konuşmasında şunları dile getirdi: “Bu proje ile kadınların çalışarak kendileri ve aileleri için yarattıkları katma değer konusunda farkındalık yaratmayı, çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirmeyi ve çalışan anneleri de vicdan azabı çekmeden iş hayatında tutmayı hedefliyoruz. Çünkü yapılan araştırmalardan biliyoruz ki çalışan anne mutlu bir anne, onun eşi mutlu bir baba, çocuğu ise mutlu bir çocuk oluyor. Ayrıca kadının ekonomik gücü ve özgüveni artıyor, sonuçta ailenin gelir ve yaşam düzeyi yükseliyor.” Çalışan kadınların %40’ının hamilelikle beraber iş hayatını bıraktığını ifade eden Oktar kadınları iş yaşamında tutmak için hem kamunun hem de özel sektörün payına düşen sorumlulukları da vurgulayarak şöyle devam etti: “Türkiye’deki şirketlerin yalnızca %9’unda süt odası bulunurken, sadece %2’si kreş desteği veriyor. İş yerlerinde çalışan anneleri destekleyici, onların hayatlarını kolaylaştırıcı uygulamalar yapılmalı ve bunlar teşvik edilmelidir. Bu konuda şirketler üstlerine düşeni yaparken, Hükümet de ulaşılabilir, yaygın kreş ve çocuk hizmeti sunarak kadınların iş hayatında kalmasını sağlamalıdır. Ancak unutmayalım ki kadınların iş hayatında kalmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.” Çuhadaroğlu: “Çalışan anneler güçlenirse Türkiye güçlenir " "İyi ki Annem Çalışıyor" projesiyle çalışan annelerin kendileri, aileleri ve ülke ekonomisine sağladıkları faydayla ilgili toplumsal bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ise şöyle konuştu: “Danone olarak tüm anne-baba çalışanlara yönelik ilk Global Anne-Baba Dostu Politikası’nı oluşturarak HeForShe tarafından da ”Tematik Şampiyon” unvanını aldık. Global politikanın oluşturulmasında, 2015 yılında Danone Türkiye inisiyatifi ile hayata geçen Anne Baba Dostu Uygulamalar büyük rol oynadı. Bu program kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması’ndan çıkan sonuçların bize gösterdiği en önemli işaret, kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri oldu. Buna göre, annesi çalışan çocuklar küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği algısına sahip oluyor, annelerinin çalışmasıyla gurur duyuyor ve onu kendilerine model olarak alıyorlar. Çalışan annelerin çocukları okul, sosyal çevre uyumları ve daha sonra iş hayatındaki başarıları ışığında “İyi ki annem çalışıyor” diyor. Diğer yandan işten ayrılmış annelerin %60’ı işi bıraktıklarında çalışmayı özlüyor, bu süreçte kendilerine ve çocuklarına istedikleri zamanı tam olarak ayıramadıklarını belirtiyorlar. Bu noktada çocuk bakım imkânları annenin işi bırakmasını belirliyor. İşe dönmüş annelerin %93’ü, eşleri işe dönmüş babaların ise %87’si ise çalışan annenin çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğuna inanıyor. Tüm bu verilerden hareketle hayata geçirdiğimiz “İyi ki Annem Çalışıyor” projesiyle, çalışma konusunda istekli olduğunu ifade edemeyen anneleri, işe dönmeleri için cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de ve bugün itibariyle dünyanın farklı ülkeleri nezdinde büyük ilgiyle karşılanan projemizin, konuyla ilgili çözümleri yaygınlaştırma noktasında üstlendiği tetikleyici etkiye gönülden inanıyoruz. Danone Türkiye olarak çalışan annelere fırsatlar yaratabilmek, onları güçlendirmek ve ülkece hep birlikte güçlenmek adına yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”


51 görüntüleme