Kodlamada cinsiyet farkı azalıyor


- Genç kadınların 1983'ten önce doğan kadınlara göre, bilgisayar bilimi eğitimine yüzde 33 oranında daha fazla yöneldikleri görülüyor.

- Geçmişte 16 yaşından önce kodlamaya başlayan 35 yaş üstü erkekler ve kadınlar arasında 20 puanlık bir uçurum bulunuyordu. Bugün bu fark, sadece 7 puana düştü.

- Kadınların yeterlilikleri olduğunu söyledikleri en yaygın programlama dilleri: Java, Javascript, C, C ++ ve Python.

- En popüler sektörler: Teknoloji (% 53.2), finans (% 10.7) ve eğitim (% 4.7)

- 35 yaşın üstündeki kadınların yüzde 20'sinden fazlası hala junior pozisyonlarda çalışıyorlar. Başka bir deyişle, 35 yaşın üstündeki kadınların junior pozisyonlarda olma olasılığı erkeklerden 3.5 kat daha fazla.

Hayatımızda yazılımların etkisi gitgide yaygınlaştıkça, yazılım sektörü de her geçen gün daha fazla görünür hale geliyor ve dikkatleri çekiyor.

HackerRank tarafından gerçekleştirilen ve 14 binin üzerinde yazılımcının dahil edildiği "2018 Women in Tech" Araştırması'na göre yazılımcılar arasındaki cinsiyet farkı -yavaş bir seyir izlese de- hiç kuşku yok ki azalmaya devam ediyor.

McDowell CareerCup CEO'su Gayle Laakmann "Mühendis, yazar ve teknoloji istihdam danışmanı olarak 10 yıldan fazla zamandır bu sektörde yer alıyorum.

Şüphesiz kapsayıcı bir kültür inşa etmek için yapılması gereken çok şey var. Ve pek çok insan bu konuda çalışıyor. Önyargı karşıtı programlar, anne ve babalar için genişletilmiş destekler, çeşitlilik odaklı ağ grupları, beceri tabanlı tarama yöntemleri ve hatta görüşme eğitimleri sayesinde şirketler, farklı biçimlerde çeşitliliği hoş karşılayan kültürler yaratmaya çalışıyorlar. Ve ilerleme işaretleri de var" diyor.

HackerRank'ın 14 binden fazla profesyonel yazılımcıyı kapsayan araştırmasında yaklaşık 2 bin kadın yer alıyor. Araştırma sonuçları, kodlama öğrenenler arasındaki cinsiyet farkının yavaş yavaş da olsa küçülmekte olduğu gösteriyor.

Laakman "Ancak hala yapılması gereken çok şey var. Mühendisler, yöneticiler, işe alımcılar ve CEO'lar, gelecek nesil geliştiriciler ve dolayısıyla dünya için değişim yapma şansına sahipler. Bunun için de işe konuyu olabildiğince farklı açılardan ele alarak başlamak gerekiyor" diyor.

Bilgisayar Bilimi, genç kadınlar arasında popülerlik kazanıyor

Birçok kadın yazılım geliştiricinin Bilgisayar Bilimi ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik veya Matematik) dışındaki farklı bölümlerden geldiği görülüyordu. Erkekler, bilgisayar bilimi ile kadınlardan daha fazla ilgileniyordu.

Ancak bugün bu yaklaşım değişiyor.

1983'ten önce doğan kadınlara göre, genç kadınların bilgisayar bilimi eğitimine yüzde 33 oranında daha fazla yöneldikleri görülüyor.

Kod öğrenme yaşındaki cinsiyet farkı daralıyor

PC Devrimi'nin bir sonucu olarak, 1980'lerin çocukları özellikle genç yaşlarındayken kodlamanın nasıl yapıldığını merak ediyorlardı. Zamanla, teknoloji toplumun içerisine yerleştiği için kodlamaya başlama yaşı 16'nın altına inmeye başladı.

16 yaşından önce kodlamaya başlayan 35 yaş üstü erkekler ve kadınlar arasında 20 puanlık bir uçurum bulunuyordu. Bugün bu fark, sadece 7 puana düştü.

Kadınlar, talep edilen dilleri biliyorlar

Kadınların yeterlilikleri olduğunu söyledikleri en yaygın programlama dilleri şunlar: Java, Javascript, C, C ++ ve Python.

Yine HackerRank tarafından hayata geçirilmiş olan "2018 Geliştirici Beceriler Raporu" na göre bunlar, back end, front end ve full stack rolleri için en çok talep gören dillerin aynısı. (back end: arka yüz front end. ön yüz, full-stack developer: hem back-end hem de front-end kodlarını yazabilen kişi)

Kadınlar daha çok teknoloji, finans ve eğitimde çalışıyorlar

Her şirket bir yazılım şirketi haline geldikçe, programlamadaki kadınlar, teknolojiden otomotiv sektörüne çeşitli endüstrilerde yazılım oluşturmak üzere yer alıyorlar.

En popüler sektörler: Teknoloji (% 53.2), finans (% 10.7) ve eğitim (% 4.7)

Fakat her yaştan daha fazla kadın, junior (genç) pozisyonlarda

Önemli değişimler oluyor. Ancak görmezden gelinmesi zor olan bir gerçek var: Yaştan bağımsız olarak, junior pozisyonlarda olan kadınların sayısının erkeklerden çok daha fazla olduğu görülüyor. .

Aslında, 35 yaşın üstündeki kadınların yüzde 20'sinden fazlası hala junior pozisyonlardalar.

Başka bir deyişle, 35 yaşın üstündeki kadınların junior pozisyonlarda olma olasılığı erkeklerden 3.5 kat daha fazla. Her ne kadar bu kadınların kariyerlerine ne zaman başladıkları net belli değilse de, kadınların ya kariyerlerine nispeten daha geç başlamış olmaları ya da genellikle genç pozisyonlarda kalmaları ilginç bir sonuç olarak göze çarpıyor..


55 görüntüleme