Çalışanlar, yöneticilerin “tutarlı” olmasını bekliyor


Kurum kültürünü ayrım yapmaksızın tüm çalışanlar için mükemmel hale getiren şirketlerin ekonomik performansları yüzde 9,6 oranında artıyor. Çalışanlar, güven düzeyi yüksek kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde verimlilik üç kat yükseliyor.

Analizleri ve danışmanlık hizmetleriyle 60’tan fazla ülkede, farklı büyüklüklerdeki ve sektörlerdeki şirketlerin daha iyi bir kurum kültürü oluşturmaları için destek olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen araştırmaya bu yıl 162 şirketten 85 bin çalışan ve 8 bin 026 yönetici katıldı. Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Çalışmalarımızda; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi Great Place to Work felsefesine ait 5 boyutu analiz ediyoruz. Trust index ile çalışanların mevcut kurum kültürleri hakkında bu 5 boyutu ölçümlüyoruz. Çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki geri beslemelerini dikkate alıyoruz. Aynı zamanda şirketlerin İK uygulamaları ve politikalarının analiz edildiği Culture Audit analizlerini gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Çalışanlar, yöneticilerin tutarlı olmasını istiyor

Trust Index anketlerinde öne çıkan bulgulara da değinen Toprak, “Önem düzeyi yüksek 10 maddeden 8’inin yönetim uygulamaları ve yöneticiler ile ilgili olması dikkat çekici. Yöneticilerle ilişkilerin değerlendirilmesinde en belirleyici faktör ise tutarlılık. Çalışanlar, yöneticilerinin söyledikleri ile yaptıkları arasında bir tutarlılık olduğunu görmek istiyor. Aynı zamanda yöneticilerin kendilerini desteklemelerini ve takdir etmelerini bekliyor.” açıklamasında bulundu.

Ekonomik performans yüzde 9,6 artıyor

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmalarda dikkat çeken diğer bir bulgu, kurum kültürünü ayrım yapmaksızın herkes için mükemmel hale getiren şirketlerin ekonomik performanslarının yüzde 9,6 oranında daha iyi olması. Çalışanlar, güven düzeyi yüksek kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor. Güven ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün çalışan odaklı geliştiği şirketlerde ürün ve hizmetlerin kalitesi, inovasyon, çalışanların yetkinliği ve değer katma istekliliği daha yüksek.


11 görüntüleme