Kadınların işgücüne katılımı Türkiye için önemli bir fırsat


TSKB ve AFD tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl üçüncü kez düzenlenen konferans serisi “Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği” başlığıyla gerçekleştirildi. TSKB ve AFD, üç yıldır düzenliği fırsat eşitliği ve kadın istihdamı temalı konferanslarına bu yıl “Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği” başlığıyla devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, fırsat eşitliğinin kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, “Kalkınma, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleşebilecek bir hedef. Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz” dedi. AFD Türkiye Grup Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise, sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir rol oynayan cinsiyet eşitliğinin, insani bir yükümlülük olmasının yanı sıra, firmalar için de önemli bir yatırım alanı yarattığının altını çizdi. Konferans serisinde bu yıl Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz da konuk konuşmacı olarak deneyimlerini paylaştı. Fransız Sarayı’nda düzenlenen konferansta üç farklı oturumla fırsat eşitliği çok yönlü tartışıldı. “Kadınların işgücüne katılımı Türkiye için önemli bir fırsat”

Konferansın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, kalkınmanın başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomideki aktif rolüyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. İnce şöyle devam etti: “AFD ile iki yıl önce temelimi attığımız kadın istihdamı kredi programımız, kapsayıcı finansman konusunda ülkemize örnek teşkil ediyor. Ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon Euro tutarındaki krediyle; kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20’ye yakın seviyede arttı. Sadece 100 milyon Euro’luk fonla sağlanan bu gelişim kuşkusuz memnuniyet verici. Fakat asıl sevindirici olan, bu konudaki potansiyeli ortaya koymuş olmak.” “İhtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde finansal kurumların rolü önemli”

Konuşmasında cinsiyet eşitliğinin, yatırımların finansmanında dikkate alınan sosyal etki faktörleri arasında öncelikli bir konumda olduğuna dikkat çeken AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Grup Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang, “Cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde, finansal kurumların önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi. .


13 görüntüleme