Doç. Dr. İlkay Kanık: Kadınlar, profesyonel mutfakta büyük sıkıntılar yaşıyor


Tuba İlze

tubailze@gmail.com

Moda Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından 13 Nisan Cumartesi günü Moda Big Chefs'te düzenlenen toplantıda Doç. Dr. İlkay Kanık, Sinemadan Kesitlerle "Kadının İktidar Alanından Tutsaklığına Mutfak" başlıklı bir sunum yaptı.

Farklı filmlerden örnekler ile yemek, kadınlar ve medyanın ele alındığı söyleşide beslenme ilişkileri ve kadın konusu işlendi. Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün kurucu öğretim üyesi olan Doç. Dr. İlkay Kanık

aynı üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında gastronomi ve iletişim dersleri veriyor ve Gastro Endişe isimli kitabın da yazarı.

Mutfağı organize etmenin kadınların doğal bir görevi olarak yerleştiğini ifade eden Kanık çoğu kadının mutfak alanını erkeklere bırakmak istemediğinin altını çiziyor.

Kanık "Kadın, ilk önce memesiyle beslemeye başlıyor. Sonra yaptığı yemeklerle beslemeye devam ediyor. Bu besleme hali, ona aile içerisinde toplum tarafından verilmeyen bir iktidar alanı üretiyor. Bir taraftan da mutfak girdiği ve kolay kolay çıkıp özgürleşemediği bir alan yaratıyor" diyor.

Buna karşın profesyonel anlamda kadınların mutfakta büyük sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen Kanık, daha fazla erkek şef bulunmasının nedenlerini şöyle sıralıyor:

* Erkeklerin sahip olduğu ekonomik ayrıcalık

* Erkeklerin erkekler için para karşılığında pişiriyor olması

* Kamusal alanı erkeklerin özgürce kullanabilmesi

* Ticarileşmiş iş anlayışının erkeklerle özdeşleştirilmiş olması

* Erkek şeflerin başarılarının ön plana çıkarılması

* Erkeklerin yaptıkları işi değerli hale getirmeleri

* Kadınların cinsiyetlerinden dolayı performanslarını sürekli göstermek zorunda bırakılmaları

Kanık, profesyonel mutfakta kadın olarak var olma sürecinde yaşananları ise şöyle özetliyor:

👧Kadınlar, erkek dünyasında var olabileceğini ispat etmek zorundalar.

👧 Erkeklerin yoğun olduğu ve kadınların girmeye çalıştıkları profesyonel mutfaklarda erkekler tarafından yapılan şakalara ve aşağılanmalara katlanmaları gerekiyor.

👧 Erkeklerin kontrolü altında olan mutfaklarda kadınlar düşük statülü pozisyonlarda çalıştırılıyor ve yükselmelerinin önüne engeller konularak ciddi ayrımcılığa uğratılıyor.

👧 Cinsiyet eşitliğini gözetmeyen mutfak tasarımları zorlayıcı oluyor.

👧 Kariyeri için ailesi ile arasında bir tercih yapmasının gerekliliğinin sürekli olarak hatırlatılması psikolojik baskı uygulanıyor.


0 görüntüleme