Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun araştırması açıklandı: Sektörün üçte biri kadınlardan olu


Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik yapılan ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları Soho House Istanbul’da düzenlenen, GKL Sohbet toplantısında açıklandı. Urban Land Institute (ULI) tarafından destek verilen araştırmaya göre; gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor. Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların durumunu gösteren, ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları açıklandı.  Sektörün 3'te 1'i kadınlardan oluşuyor 436 sektör çalışanı kadın ile online anket yöntemiyle gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor. Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların yüzde 43’lük dilimi inşaat, yatırımcı, geliştirici firmalarda görev alırken, mimar ve mühendis olarak çalışan kadın oranı yüzde 12 . Kapsamlı rapor aynı zamanda Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve araştırma dünyasının Oscar’ı kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde, ‘Eşitlikçi Baykuş’ kategorisinde Altın Ödüle de layık görüldü. 

Yarınlar için daha umutluyuz GKL Başkanı Neşecan Çekici hedeflerinin, gayrimenkul sektöründe kariyer yapan tüm kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirterek, araştırmanın önemi hakkında şunları söyledi: "Sektörümüzde kadın istihdamını, kadın yönetici sayısını ve etkinliğini artırmak en büyük motivasyonumuz. Birkaç yılda elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve katılımcılardan aldığımız enerji, bizi kadınların sektördeki yarınları için çok daha güçlü bir biçimde umutlandırdı. Bu süreçte bize ışık olacak olan bilgilere ulaşmak için araştırma yöntemlerini kullanmamız gerektiğini çok net biliyorduk. Bu amaçla araştırma çalışmalarımızı Araştırma ve Bilgi Yönetimi Proje Grubu liderliğinde, konunun uzmanları kişi ve kurumlarla gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada sektördeki kadın çalışanların yaş ortalaması 36 olarak tespit edildi. Anket sonuçlarına göre sektördeki kadınların yüzde 56'sı evli ve çalışan kadınların yüzde 74'ü bir çocuk annesi. Kadınların yüzde 84’ü lisans veya lisansüstü eğitime sahip. Araştırmanın alan bazındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22’si satış ve pazarlama departmanında çalışırken; proje geliştirme ve uygulama departmanlarında çalışanların oranı ise yüzde 29 olarak tespit edildi. Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53’ü 6 yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe görev yaptıklarını söylediler. Sonuçlara göre sektördeki kadınların yüzde 10.1'i, 1 yıldan az süredir, yüzde 13.8'i 1-2 yıldır, yüzde 22.9'u 2-5 yıl arası, yüzde 26.8'i 6-10 yıl arası, yüzde 21.6'sı 11-20 yıl arası ve yüzde 4.8'i 21 yıldan fazla süredir çalışıyor. Sektörde çalışan kadınlar arasında yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya CEO olanların oranı yüzde 4.4, müdür, müdür yardımcısı, yönetici, ekip lideri yüzde 33.7 olarak tespit edilirken, uzman-uzman yardımcısı oranı yüzde 20.2 olarak anlaşıldı. ULI Türkiye (Urban Land Institute) Başkanı Zafer Baysal ise araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların 36 yaş ortalaması ile ağırlıkla Y kuşağını temsil ettiğini, yüzde 56’sının evli, yüzde 59’unun çocuklu ve çocuk sahibi olanların da yüzde 74’ünün tek çocuklu olduğunu ve ünvan olarak yüzde 50’sinin orta düzey yönetici olduğunu, cam tavana takılmayan üst düzey yönetici oranının ise araştırmaya göre yüzde 14.5 gibi yetersiz bir seviyede olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Son 15 yılda gelişip büyük atak yapan gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların ortalama çalışma süresinin 10 yılın üzerine çıkması ve GKL’nin sektör firmalarını bilinçlendirmesi ve bu konuda farkındalık yaratması ile üst düzey kadın yönetici oranının gelecek on yılda yüzde 25-30 seviyelerine erişeceğini düşünüyorum.” diye ifade etti. Yarıya yakını çocukları için kariyerlerine ara veriyor Sektöründeki kadın çalışanların yüzde 50’sinin orta düzey yönetici olduğu belirlenirken, üst düzey yönetici oranı ancak yüzde 14.5 seviyesinde kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, kadın çalışanlar genellikle kariyerlerine ara vermiyor. Kariyerlerine ara veren kadınların çoğunluğu ise 25-34 yaş aralığındaki sektör çalışanları. Kariyerine ara veren kadınların yüzde 42'si çocuk sahibi olmak için çalışma hayatına bir süre ara verdiğini söylerken, anket sonuçlarında sektör değişikliği yapmak isteyenlerin oranı ise yüzde 16.3 oldu. Araştırma kapsamında kadınlara yöneltilen, 'Gayrimenkul sektöründeki kariyerinizde hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızın önündeki engeller nelerdir?' sorusuna kadınların yüzde 31.2'si, 'Şirket yapısının uygun olmaması' cevabını verirken, 'yüzde 30.5'i 'objektif olmayan terfi uygulamaları', yüzde 22.5'i 'objektif olmayan performans sistemi', yüzde 21.8'i 'terfiye karar verenlerin başarıların farkına varmaması', yüzde 15.6'sı 'üst düzey yöneticilerin takdir etmemesi', yüzde 13.8'i 'ast-üst ilişkisi' ve yüzde 9.6'sı 'aile hayatı öncelikleri' cevabını verdi. Araştırma kapsamında 'Kurumunuzda kadınlara yönelik psikolojik şiddet, duygusal baskı, zorlama amaçlı tutum ve davranışlar uygulandığı düşünüyor musunuz? şeklindeki soruya kadınların sadece yüzde 14'ü 'Evet cevabını' verirken, mobbing konusu ise, kariyer imkanlarında fırsat eşitsizliği, terfilerde tercih edilmeme, azarlama, ses yükseltme, hakaret içerikli diyaloglar, kadınların saygın bulunmaması, kadınları küçük düşürme, mesai saatleri dışında iş yaptırılması, çalışma saatleri, yapılan işlerin görmezden gelinmesi, kadının yaptığı işleri daha çok sorgulamak, yıldırma, bıktırma, yıpratma politikası başlıklarında sıralandı. Kadınlara en büyük destek ailelerinden Sektördeki kadınların yüzde 52.3'ü, çalıştıkları kurumlarda iş yapma kültürü olmasının destekleyici uygulamalar olduğunu belirtti. Ailesinin kariyer başarısına çok destek verdiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 69.7 olurken, ailesinden biraz destek görenler yüzde 15.4 olarak tespit edildi. Çevresi tarafından kariyer başarısına çok fazla destek verilen kadınların oranı yüzde 29.8, az destek görenlerin oranı ise yüzde 31.7 oldu. Objektif performans değerlendirmesi istiyorlar Araştırma kapsamında 'Daha fazla kadının yükseleceği bir ortam yaratmak' için kurumların yaklaşımlarının ne olması gerektiğine yönelik soruya ise; Objektif işe alım ve terfi uygulamalarının olması, objektif performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, liderlik eğitimi ve kişisel gelişim fırsatları sunulması, kariyer gelişimi ve mentorluk bütçelerine kadın çalışanları dahil etme, iş yapma kültürünün geliştirilmesi, koçluk yapan yöneticiyle desteklenme, esnek çalışma saatlerinin sunulması seçenekleri sıralandı. Anket sonuçlarına göre bugüne kadar iş hayatında kadın yöneticiyle çalışanların oranı yüzde 15 olurken, kadın yöneticiyle çalışmak isteyenlerin oranı sadece yüzde 9'da kaldı. Erkek yönetici ile çalışmak isteyenler yüzde 36, 'Farketmez' diyenler ise yüzde 55 olarak tespit edildi. Kadın yöneticiyle çalışmanın avantajları nelerdir şeklindeki soruya verilen cevaplar ise, kadının kadını daha iyi anlaması, detaycı olmak, iş düzenine sahip olmaları, ailevi durumları daha iyi algılamaları, disiplinli, kurallı ve prensipli olmaları, çok yönlü ve toparlayıcı bakmaları, daha komplike düşünebilmeleri, umut vaadetmeleri, destekleyici ve sağlam bir rol model olmaları, iletişim yakınlığı, daha rahat samimiyet kurabilmeleri, sahiplenmeleri, esin kaynağı olmaları, ortak çalışma düzeninin daha kolay sağlanabilmesi şeklinde sıralandı. Gayrimenkuldeki kadınların yüzde 74’ü çalışma hayatında olmaktan ve sektörde bulunmaktan memnun

#gayrimenkul #gayrimenkuldekadinliderler #kadin #gkl #nesecancekici

19 görüntüleme